Med kunnskap skal Ap bygge kommune-Norge

Lover gratis kjernetid og maxpris i skolefritidsordningen, bare faglærte lærere i skolen og kompetansereform i kommunene.

NY KOMMUNEPOLITIKK: Aps nestleder har ledet arbeidet med partiets nye lokalpolitiske plattform. Den vedtas på landsstyremøtet tirsdag. Foto: Torbjørn Berg / Dagbladet
NY KOMMUNEPOLITIKK: Aps nestleder har ledet arbeidet med partiets nye lokalpolitiske plattform. Den vedtas på landsstyremøtet tirsdag. Foto: Torbjørn Berg / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet):- Kunnskapssamfunnet er ikke noe som kommer en gang i framtida, det er her nå. Og skal vi sikre at alle mennesker får like muligheter i framtida, må vi sørge for at alle lokalsamfunnene i landet kan være med på en utvikling som krever høyt utdanningsnivå, og tar i bruk ny kunnskap, teknologi og innovasjon, sier Ap-nestleder og kommunalpolitiske talskvinne, Helga Pedersen, til Dagbladet.

I morgen vedtar Aps landsstyre en ny kommunalpolitisk plattform som partiet satser å vinne valget på neste høst. Ifølge Helga Pedersen er satsning på kunnskap den røde tråden.

Skole og barnehager - Vi hadde en omfattende prosess rundt vår skolepolitikk før landsmøtet. Nå følger vi opp lokalt, slik at vår skolepolitikk er gjenkjennelig fra Stortinget, via videregående skoler i fylkene og grunnskolen i kommunene.

Vi sender en klar beskjed til landets ordførere om å følge opp tidlig innsats for lese-, skrive- og regneferdighetene. Vi som sitter på Stortinget, skal bidra med bevilgninger til kommuneøkonomien gjennom våre alternative budsjetter.

Men det må følges opp med innsats lokalt. Våre lokalpolitikere må ta tak i situasjonen når barn ikke lærer det man skal og sette inn ressurser tidlig i skoleløpet, sier Pedersen.

Slutt på ufaglærte lærere 1, 3 millioner undervisningstimer i grunnskolen gis i dag av personer uten formell kompetanse.

- Det kan være personer med lang erfaring, men uten formell utdanning som lærer. Det skal vi ha slutt på, ikke ved å kaste de ufaglærte ut, men ved å sikre at de får det påfyllet de trenger, enten det er pedagotikk eller hele lærerløpet. Ambisjonen er at det innen 2020 bare skal være faglærte i skolen, sier Pedersen.

Læring i SFO Ap vil stille nasjonale krav til innholdet i SFO.

- I dag er det for store variasjoner i innholdet. Vi mener det er grunnleggende at SFO skal inngå i en helhetlig skolehverdag, og at det som skjer i SFO bygger opp under læringen i skolehverdagen.

Gratis leksehjelp - Vi vil ha gratis leksehjelp, gjeninnføring av kulturskoletimen og mer systematisk samarbeid med idrett, korps og frivillig sektor for å få flere fritidsaktiviteter inn i SFO.

Det er viktig for å bygge opp under læringen i skolen, men også for å sikre at også barn som faller utenfor, får et tilbud. Ved å legge mer aktivitet i skolefritidsordningen, når vi langt flere, ikke minst innvandrerbarna, sier Pedersen.

Hun understreker at det er forskjell på heldagsskolen og en helhetlig skolehverdag.
- Vi ønsker jo at SFO skal være en lovfestet rett for dem som går i 1. til 4. skoletrinn, men ingen plikt. Men ved å styrke kvalitet og redusere pris tror vi at tilbudet vil bli mer ettertraktet og nå flere. Ap vil ha gratis kjernetid i SFO i de områdene der det er gratis kjernetid i barnehagene.

- Det vil være veldig treffsikkert i deler av Oslo Øst. Vi vil også innføre makspris i SFO fordi det er veldig store variasjoner i pris, sier Pedersen.

Gode ansatte - Veien til gode tjenester går gjennom gode ansatte. Nok ansatte sikrer vi gjennom en god kommuneøkonomi, derfor prioriterer vi det istedenfor skattekutt.

Men det er også viktig at vi systematisk satser på å rekruttere og drive videre- og etterutdanning i kommunesektoren. Fram mot 2050 vil vi trenge 100 000 nye ansatte inne helse- og omsorg. Vi trenger også flere tusen nye lærere, førskolelærere og ingeniører.

Mer forskning Kommunene må må være en attraktiv arbeidsplass. Kommunene har fått ansvar for flere spesialiserte helsetjenester, derfor må det forskes mer i kommunene. Skal vi utvikle en god eldreomsorg, kan vi ikke bare ansette flere, men må være på jakt etter nye måter å gjøre ting på, gjennom velferdsteknologi blant annet.

Vi ønsker å bygge en kompetansereform i kommunene.
Vi ønsker å at alle arbeidstakere holder seg faglig oppdatert, lærer det det skal for å gi en god eldreomsorg eller et godt tilbud i barnehagene.

Mer forskning For det andre må kommunene stille opp med de etter- og videreutdanningstilbudene som er nødvendig. Og for det tredje må vi koble kommunene og forskningsinstitusjonene tettere sammen.

Flere lærlinger Dette må finansieres gjennom et trepartssamarbeid mellom staten, kommunene og arbeidstakerne. Vi trenger også en politikk for å rekruttere lærlinger, og sier at hver kommune må ta inn to lærlinger per 1000 innbyggere, sier Pedersen.

Bedre introduksjonsprogram Ap går også inn for at grunnskoleopplæring blir en del av introduksjonsprogrammet for flyktninger.

- De som kommer til Norge som flyktninger, starter på bar bakke. De har ikke penger på bok, arbeid, ofte ikke formell utdanning, og de kan ikke norsk. Vi ønsker at alle nyankomne skal få tilbud om grunnskole eller videregående opplæring som en del av introduksjonsprogrammet.

Forsøk i kommuner har vist at dette er målrettet for å få folk ut i arbeid. Vi skal stille krav, men også stille opp for dem som kommer, sier Pedersen.

Storbysatsing Ap har en ambisjon om å vinne makt i flere storbyer neste år.

- Vi skal ha en offensiv politikk for storbyene. Utviklingen må skje med utgangspunkt i god miljøpolitikk. Derfor må vi se sammenhengen mellom kollektivsatsing og boligbygging.

Vi må bygge boliger rundt kollektivknutepunkter. Veksten i trafikken skal tas via kollektivløsninger, sykkel og gange, sier Pedersen.

Hun understreker at gratis kjernetid i barnehager og i SFO er viktige tiltak for å sikre god integrering og utjevning av forskjeller i storbyene.

Kostbar reform - Reformene og satsingene dere foreslår vil koste penger. Vil dere reversere skattekuttene fra den sittende regjeringen?
- Det er ingen tvil om at dette koster, det er jo kommuneøkonomi dette handler om. Men det koster enda mer hvis vi lar være å satse på kompetanse.

Vi har veldig mye mer penger til disposisjon for å investere i kunnskap, velferd og infrastrukturer over hele landet fordi vi sier nei til skattekutt.  Skattelettelser er ikke noen framtidsrettet måte å bruke pengene på i Norge.

Når vi har gjort det grunnleggende valget, at vi har sagt nei til skattekutt, så har vi rom for videre utvikling av velferden. Når regjeringen kutter milliarder i skatt, så sier vi: Dette er vårt alternativ. Hva vi gjør med den sittende regjeringens skattelettelser, skal vi komme tilbake til i 2017, sier Pedersen

Frivillighet Ap er for endringer i kommunestrukturen, men vil ikke tvinge kommuner til sammenslåring.

- Det er viktig at alle kommunene går gjennom sine oppgaver, og vurderer om de løser dem godt nok i dag, eller om de vil være tjent med sammenslåring.

Når kommuene kommer fram til svaret, må vi respektere det. Frivillighet er vår tilnærming. Vi vil også bevare det regionale nivået. Videregående skole må fortsatt ligge under fylkeskommunen, sier Pedersen.

 BILLIG OG BRA: I Olderdalen i Kåfjord er SFO-ordningen billig og bra. Her leker Mathea Laurine Lyngstad  og Benedicte Knutsen. Foto: Ingun A. Mæhlum
BILLIG OG BRA: I Olderdalen i Kåfjord er SFO-ordningen billig og bra. Her leker Mathea Laurine Lyngstad og Benedicte Knutsen. Foto: Ingun A. Mæhlum Vis mer