Med respekt for andres tro

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I et intervju i Dagbladet i går sa Oslos biskop Gunnar Stålsett at det nye kristendomsfaget bør endres slik at det tilfredsstiller kravet til full religionsfrihet. Stålsett sier at full religionsfrihet er vanskelig å forene med en kristen formålsparagraf for en skole der det går elever fra hjem som bekjenner seg til andre religioner enn den kristne.
  • Det er god logikk i Stålsetts observasjon, men vi tror ikke at den vil få de andre lederne i Den norske kirken til å gå inn for å gjøre skolens formålsparagraf trosnøytral. Vi kan håpe at Stålsetts utspill fører til en debatt innen Kirken som ved at den blir ført, letter presset både på elever og lærere som har sine arbeidsplasser i skolen.
  • Skolens kristne formålsparagraf er en anakronisme. Med sine uttalelser har biskopen først og fremst gitt en håndsrekning til minoritetene og til humanister som arbeider for at den offentlige skolen bedre enn nå skal oppfylle menneskerettighetskonvensjonens krav om full religionsfrihet i offentlige institusjoner. Dette er en vanskelig sak for regjeringen Bondevik, der Kristelig Folkeparti har en fundamentalistisk innstilling om å bevare enhver kristen formålsparagraf, og spesielt skolens. Men vi konstaterer at Anne Enger Lahnsteins prosjekt med å kjempe fram utnevnelsen av Gunnar Stålsett bærer frukter. Lahnsteins hensikt var åpenbart å bidra til en utvikling innen Kirken i retning av større åpenhet og toleranse, og Stålsett skuffer henne ikke.
  • På den annen side får de som ikke ønsket å utnevne Stålsett, bekreftet hvorfor. Det kan bli interessant å følge hvordan det forestående kirkemøtet i Trondheim vil forholde seg til Stålsetts utspill både om skolens formålsparagraf og omdanning av dagens religionsundervisning til et etikkfag, der den kristne kulturarven behandles i en egen, historisk del.
  • Biskop Gunnar Stålsett framstår som en fornuftig talsmann for den alminnelige respekt for andre menneskers tro, overbevisning og religionsutøvelse. Den burde være en selvfølge i vår tid, men er det ennå ikke innen Kirken.