Med rett til å diskriminere

Odelstinget vedtok nylig en ny lov som skal forhindre at mennesker nektes jobb på grunn av rase, hudfarge eller seksuell legning. Den eneste arbeidsgiveren som er unntatt fra forbudet er Kirken, som heretter kan diskriminere homofile søkere med loven i hånd.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I den vedtatte lovparagrafen heter det at «Unntatt fra forbudet i andre ledd om diskriminering på grunn av homofil legning og samlivsform skal være stillinger knyttet til religiøse trossamfunn.»

Provoserende

Dagbladet har de siste dagene vært i kontakt med en rekke personer i statsforvaltningen som uttrykker stor overraskelse over at den nye loven ikke har vakt sterke reaksjoner.
- Personlig trodde jeg at en så provoserende lovtekst ville føre til en voldsom samfunnsdebatt, sier en sentral kilde.

Senterpartiets Morten Lund har vært saksordfører. I Odels-tinget var det bare SVs og Arbeiderpartiets representanter som stemte mot.

Opprørte

Anneliese Dørum (Ap) synes Odelstinget har gjort et fryktelig pinlig vedtak.

- Vår gruppe er meget opprørt over at de borgerlige partiene i Odelstinget trumfet gjennom en lov som nå gir Kirken full anledning til å diskriminere jobbsøkere på grunn av deres seksuelle legning.
Vedtaket ble gjort samme dag som all oppmerksomhet var rettet mot sammenbruddet i forhandlingene mellom Telia og Telenor. Kanskje derfor ble nyheten værende på Stortinget, og den offentlige diskusjonen uteble, kommenterer Anneliese Dørum.

- Dobbeltmoral

Hennes partikollega Rune Kristiansen advarte kraftig mot lovforslaget fra talerstolen før Odelstinget gikk til votering.
- Homofile diskrimineres ved ansettelser. Når vi vet at dette særlig er tilfelle i Den norske kirke, viser man sin unnfallenhet overfor slike overgrep ved å unnta Kirken fra diskrimineringsforbudet, hevdet Kristiansen.

Og fortsatte:

- Dobbeltmoralen har en egen evne til å overleve og bli tolerert. Nå skal den til og med lovfestes! Regjeringspartiene, som snakker om verdier, om menneskeverd og menneskerettigheter, legaliserer diskriminering av homofile og lesbiske, sa Rune Kristiansen i sitt innlegg.

Paradoks

Tore Holte Follestad, leder i Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile, forstår ikke logikken i den nye lovteksten.

- Her i Norge er vi jo veldig glade for og stolte av at vi har skapt et samfunn som verner minoriteter. Den nye loven beskytter arbeidssøkere mot at arbeidsgivere kan stenge dem ute på grunn av hudfarge, rase eller seksuell legning.

Da blir det et merkelig paradoks at Kirken som en særdeles viktig samfunnsinstitusjon kan diskriminere lesbiske og homofile jobbsøkere uansett hvor faglig kompetente vi måtte være.

KrF verst

Holte Follestad er ikke overrasket over utfallet av voteringen i Odelstinget.

- Jeg er vel heller overrasket over at noen i det hele tatt er opptatt av rettferdighet og jobber for oss. Vi er særlig imponert av Grete Knudsens engasjement, sier han.
Det finnes jo en del oppvakte kvinner i Venstre og Senterpartiet. De kan neppe være klar over hva som er skjedd i Stortinget i denne saken. Jeg fatter vel egentlig ikke hvordan de i det hele tatt kan akseptere samarbeid med KrF, som er aller verst til å undertrykke minoriteter, særlig lesbiske og homofile, sier Tore Holte Follestad, lederen for Åpen Kirkegruppe.

UTESTENGT: Tore Holte Follestad (t.v.), Petter Møller og Hilda Sønsterud i Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile er skuffet.