Med rett til maktbruk

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Helseminister Tore Tønne har skåret gjennom profesjonsstriden mellom psykiaterne og psykologene og gitt psykologer med såkalt relevant erfaring formell vedtaksmyndighet innenfor det psykiske helsevernet. Det betyr at departementet i forskrift til ny lov om psykisk helsevern åpner for at psykologer får rett til å tvangsbehandle og tvangsinnlegge psykisk syke i institusjon, en fullmakt som hittil har vært forbeholdt leger med spesialutdanning i psykiatri.
  • Vi har full forståelse for det fornuftige i at behandleren som står den syke nærmest, er den som best kan vurdere om det oppstår behov for vidtgående tvangsvedtak. Dette kan like godt være psykologen som psykiateren, og gjelder særlig i deler av landet der tilgangen til psykiatrisk ekspertise er fraværende. Forskriften kan vise seg å være et nødvendig tiltak for å avvikle den uheldige fjernstyringen av tvangstiltak som nå foregår uten at pasient og innleggende psykiater har direkte kontakt.
  • Det er ikke psykologenes adgang til å treffe tvangsvedtak som bekymrer oss mest, så lenge loven ivaretar pasientens fulle rettssikkerhet og tvangen gjelder behandling på en psykiatrisk institusjon. Her er plassmangelen i dag så skrikende at det nesten bare er plass til pasienter som er tvangsinnlagt. Men loven, som trer i kraft ved årsskiftet, åpner også for tvangsbehandling utenfor institusjon. Det betyr at pasienten kan tvinges til å møte opp til poliklinisk behandling med politiets hjelp. Det forbauser oss faktisk at Norsk Psykologforening ikke rykker ut og problematiserer denne typen tvangsbruk, som vakte stor debatt før loven ble vedtatt.
  • Det er selvfølgelig en forutsetning for all lovhjemlet adgang til tvangsbruk overfor psykisk syke at alle frivillige tiltak skal være utprøvd først. Men det er langt igjen før det psykiske helsevernet står rustet til å yte tilnærmet den behandlingen pasientene har krav på. Loven åpner for adgang til mer tvangsbruk. Psykologene må forvalte sine nye fullmakter på en måte som ikke øker bruken av tvang og makt.