Med sans for myke verdier

Ingelin Killengreen er utnevnt til direktør for det nye Politidirektoratet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I går ble Oslos politimester, Ingelin Killengreen, utnevnt til direktør for det nye Politidirektoratet. Det var i og for seg ikke overraskende. Hun pekte seg ganske suverent ut blant søkerne. Med sin lange erfaring fra toppjobber i Justisdepartementet og i politiet er Killengreen en av tungvekterne innenfor norsk politi. Som politimester har hun vært tilgjengelig, åpen og profesjonell. Hun etterlater seg et korps i god orden. Det er derfor grunn til å tro at hun vil bli en ryddig leder av norsk politi.
  • Politidirektoratet representerer rett nok etter vår mening et feilsteg i organiseringen av det norske politiet. I en tid da makt skal desentraliseres, blir politiet sentralisert. I en tid da institusjoner skal avbyråkratiseres, vokser politiets byråkrati. Ingelin Killengreen har imidlertid vist at hun har holdninger som kan oppveie noen av de verste utslagene av disse feilstegene. Ved mange korsveier som leder av Oslo-politiet har hun vist at hun prioriterer rettssikkerhet framfor effektivitet og maktutøvelse. At hun som en av sine første kommentarer etter utnevnelsen, legger vekt på at lensmannsetaten spiller en vesentlig rolle for rettshåndhevelsen, gir også positive signaler.
  • Samtidig vil det være feil å betrakte den nye politidirektøren som en maktvegrer. Hun har hatt sine konflikter i Oslo-politiet, bl.a. med Kripos-sjef Arne Huuse om organiseringen av kampen mot den grenseoverskridende, grove kriminaliteten. Men de er blitt løst på en konstruktiv måte. Nå blir Kripos underlagt det nye direktoratet. Mye tyder på at også POT med fordel kunne ha blitt plassert under Killengreens paraply.
  • Når først Politidirektoratet er blitt en realitet, er det en fordel at dets første sjef er en jurist som evner å se kriminaliteten i et større perspektiv. Killengreen er høyt respektert i politiske kretser, og hun er vel bevandret i maktens korridorer i linjen fra Justisdepartementet til justiskomiteen. Hun vet hvor grensene går.