Meddømt i Krekar-saken fratas norsk statsborgerskap

Det opplyser Kunnskapdsdepartementet i kveld.

Kunnskapsdepartementet har instruert UDI om å trekke tilbake statsborgerskapet til mannen som er terrordømt sammen med mulla Krekar i Italia, opplyser kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

PST bekrefter overfor NRK at mannen ble pågrepet i kveld.

Mannen fikk innvilget norsk statsborgerskap mens saken var under etterforskning. Mannen ble dømt til sju og et halvt års fengsel i saken der mulla Krekar fikk tolv års fengsel for terrorplanlegging.

Begge har anket dommene fra retten i den italienske byen Bolzano.

Overfor NRK viste advokat Brynjulf Risnes til statsborgerskapsloven, som sier at behandlingen av en søknad om statsborgerskap kan stilles i bero dersom søkeren er under etterforskning for et straffbart forhold som kan få betydning for søkeren.

- Det er en systemfeil hvis man får innvilget statsborgerskap mens man er mistenkt for et alvorlig straffbart forhold, sa Risnes.

Kunnskapsdepartementet skriver i pressemeldingen at UDI ikke kjente til den italienske straffesaken da de behandlet søknaden om statsborgerskap, og saken ble derfor ikke oversendt kunnskapsdepartementet for vurdering og avgjørelse.

Mannen opplyste heller ikke selv om dette da han søkte om statsborgerskap.