Medhaug-anmeldelsen blir trolig henlagt

Jan Birger Medhaugs anmeldelse av avtroppende KrF-leder, Valgerd Svarstad Haugland og andre partitopper vil trolig bli henlagt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

-Det ville overraske meg meget om denne anmeldelsen fører til offentlig påtale, sier dr. juris Kyrre Eggen.

Han er en av Norges fremste eksperter på injurielovgivningen og har blant annet tatt sin doktorgrad over temaet ytringsfrihet.

Eggen viser til at det ikke har vært offentlig påtale i slike saker de siste tiårene og at han ikke vurderer realitetsinnholdet i anmeldelsen. Poenget er at slike saker må reises som private straffesaker.

Fra mulla Krekar til Tom Vidar Rygh

Hvis Medhaug saksøker kulturminister Valgerd Svarstad Haugland, generalsekretær Inger Helene Venås og fylkesleder i KrF i Rogaland Kari Austerheim Silde, vil det samlet bli et ganske høyt antall kjendiser involvert i injuriesaker for norske domstoler og for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Mulla Krekars sak mot FrP-formann Carl I. Hagen blir tatt opp til doms i Oslo tingrett i midten av januar.

Den tidligere Orkla-toppen, Tom Vidar Rygh, som har fått Høyesteretts medhold i sin sak mot Tønsbergs Blad, vil måtte finne seg i at saken prøves for fjerde gang i domstolen i Strasbourg.

Dermed vil det versere ærekrenkelsessaker som involverer samfunnstopper på nær sagt alle rettsnivåer neste år.

Samtlige er av stor prinsipiell interesse.

Norsk injurielovgivning på retrett

Under rettssaken som mulla Krekar har anlagt mot Carl I. Hagen ble det henvist til at justitiarius i Høyesterett har sagt at Høyesteretts avgjørelser i ærekrenkelsessaker fra tiden før EMK ble en del av norsk rett, ikke lenger har samme betydning som presedens.

I praksis betyr dette at EMK står over norsk lov når det handler om ytringsfrihet og personvern.

Da Høyesterett ga den avtroppende sjefen for Enskilda Securities, Tom Vidar Rygh, medhold og dømte Tønsbergs Blad, ble det imidlertid fastslått at avstanden mellom EMK og norsk injurielovgivning ikke er så stor som mange har trodd de siste årene.

Det var imidlertid en dissens i Høyesterett, og det er denne dissensen som gjør at avisen håper den skal få gjennomslag i Strasbourg.

Verre for Krekar

Det vil trolig bli vanskeligere for Krekar å nå fram i sin sak mot Carl I. Hagen fordi terroristbegrepet er vanskelig å definere.

–Han får terrorist til å lyde som blomsterselger, sa den smilende mulla under rettsforhandlingene. Men hans advokat, Brynjar Meling, fastholdt at begrepet terrorist i Hagens munn ikke kan tolkes annerledes enn i forhold til terrorparagrafen i straffeloven.

Og det forsøkte ikke engang Hagen å bevise, men sa det var hans rett i samsvar med EMKs vern av ytringsfriheten å mene at mulla Krekar var en terrorist i Hagens oppfatning av ordet.

(NTB)