Medisinbruk registreres

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fra og med i år blir alle resepter på medisin rapportert til et nytt reseptregister drevet av Nasjonalt folkehelseinstitutt. Der vil all bruk av medisin som er foreskrevet på resept, være å finne. Brukerens identitet er riktignok anonymisert bak et løpenummer som er en hemmelig kode for personnummeret.

Hensikten med registeret er å få bedre oversikt over medisinbruken. Registeret vil gi myndigheter og forskere bedre kunnskap om hva slags medisiner som brukes av kvinner og menn i ulike aldersgrupper, hvor lenge medikamentene brukes, og hvor mye som brukes i og utenfor sykehus. Opplysningene i et slikt register skal kunne koples opp mot andre registre, som kreftregisteret og dødsårsaksregisteret. På den måten kan man finne mer ut om virkninger og bivirkninger av medikamentbruken.

Det uhyggelige er at et slikt register, særlig når det koples opp mot andre, kan gi atskillig informasjon om deg og meg som vi ønsker skal være privat. En utro tjener, en chiffer-operatør eller en hacker i en internett-tid er alt som skal til for å få tidligere tiders ikke-makulerte pasientopplysninger på søppelfyllinger til å fortone seg som uskyldige indiskresjoner.

Myndighetene forsikrer at personvernet er ivaretatt, og at det er forbudt å spore opp identiteten til personene bak de registrerte opplysningene. Men det forhindrer ikke at det er mulig. Og selv om hensikten er den aller beste, nemlig at kunnskapen skal gi bedre helse, er systematiseringen av slik informasjon i klar konflikt med personvernet. Som Datatilsynet uttrykker det: «Fordi forvaltningens behov for informasjon ut fra ønsket om bedre forebyggingsstrategier egentlig ikke har noen grenser, kan i prinsippet hele befolkningens livsførsel registreres.»

Enkeltindividene, som denne regjeringen setter i sentrum, er i ferd med å bli gjennomregistrert. Mens vi før fryktet en Storebror i kommuniststatlig skikkelse, har vi nå mest grunn til å engste oss for en profitthungrig helseindustri. Vi må ikke komme dit at reseptregisteret blir et mer tjenlig instrument for pusherne enn for pasientene.