- Meget alvorlig

- Hvis de konklusjoner som trekkes i denne foreløpige rapporten blir stående, så er dette det alvorligste jeg har opplevd i min tid i samferdselskomiteen. Da vil jeg ikke utelukke noe når det gjelder konsekvensene, sier samferdselskomiteens leder, Oddvard Nilsen (H).

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nilsen sier dette i en kommentar til Riksrevisjonens kritikk av Kjell Opseth og ledelsen i NSB og Gardermobanen.

Nilsen trekker følgende forhold fram som det kanskje mest alvorlige i den foreløpige rapporten:

- Samferdselskomiteen ba i sin tid om å få seg forelagt en kvalitetssikringsrapport for analysetallene for banen. Ifølge rapporten fra Riksrevisjonen fikk komiteen da bare se den delen av rapporten som var positiv for banen. Hvis dette blir bekreftet av de som nå skal få anledning til å uttale seg, jeg vil presisere det forbeholdet, så må jeg begynne å studere Stortingets forretningsorden med tanke på hvilke konsekvenser dette må få. I så fall vil jeg ikke utelukke noe, sier Nilsen.