Meget godt resultat for Telenor

Telenor-konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2001 på 10.666 millioner kroner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Rekordresultatet skyldes gevinsten ved salg av konsernets eierandel i tyske VIAG Interkom.

Telenors virksomhet i første kvartal var preget av fortsatt sterk vekst. Justert for salgsgevinster økte driftsinntektene med 1.407 millioner kroner eller 16,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Veksten i 1. kvartal var særlig sterk på mobilområdet. Når salgsgevinster holdes utenfor, var veksten i det samlede driftsresultatet før av- og nedskrivninger på 9,0 prosent.

Netto rentebærende gjeld ved utgangen av 1.kvartal var 20,5 milliarder kroner, som er en reduksjon på 20 milliarder kroner fra årsskiftet. Etter salget av konsernets eierandel i Esat Digifone, som vil bli regnskapsført i andre kvartal, vil netto rentebærende gjeld bli redusert med ytterligere 11,4 milliarder kroner, heter det i en pressemelding fra Telenor.

- Til tross for stadig skjerpet konkurranse har vi befestet vår sterke posisjon i hjemmemarkedet. Internasjonalt er vi spesielt fornøyd med utviklingen innen mobilselskapene samt de betydelige verdier konsernet har realisert gjennom salg av våre andeler i VIAG Interkom og Esat Digifone, sier konsernsjef Tormod Hermansen i en kommentar til kvartalsresultatet. (NTB)