I HARDT VÆR: Tidligere politidirektør Ingelin Killengreen får hard medfart i 22. julirapporten. Nå legger hun mye av skylda på tidligere justisminister Knut Storberget. Foto: Øistein Norum Monsen/Dagbladet.
I HARDT VÆR: Tidligere politidirektør Ingelin Killengreen får hard medfart i 22. julirapporten. Nå legger hun mye av skylda på tidligere justisminister Knut Storberget. Foto: Øistein Norum Monsen/Dagbladet.Vis mer

- Meget omfattende detaljstyring

Ingelin Killengreen peker rett på Knut Storberget etter 22. juli-rapporten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Killengreen sier at hun prøvde å stoppe at Justisdepartementet blandet seg inn i småsaker i stedet for å bygge en helhetlig beredskap.

I  22. juli-kommisjonens rapport får Justisdepartementet (JD), ikke minst under Knut Storberget, kritikk for å ha tenkt for lite helhetlig i beredskapsarbeidet. I stedet skal justisministeren nærmest ha snublet i beina til politidirektør Ingelin Killengreen.

«Politidirektoratet ble etablert for å sikre en sterk faglig ledelse av etaten, og for å innføre et tydeligere skille mellom den faglige og politiske ledelsen av politiet. I arbeidet har vi imidlertid sett en rekke eksempler på at dette skillet ikke har vært så tydelig. Kommisjonen stiller spørsmål ved om den politiske ledelsen i JD har engasjert seg for sterkt i detaljer ved virksomheten og for lite i de lange linjer».

- Bekymret Selv har Killengreen de siste dagene måttet tåle kritikk fra egne rekker for at også hun som politidirektør var for detaljorientert, lite åpen for andres ideer og for å ha skapt en fryktkultur. Men overfor Dagbladet går kvinnen som ledet direktoratet i elleve år nå langt i å legge skylda på justisministeren for dårlige strategiske valg.

- Jeg har i min periode som politidirektør gitt uttrykk for bekymring over at detaljstyringen av POD fra departementet var meget omfattende, skriver Killengreen i en epost, som kommentar til sitatet fra rapporten.

Hun peker på Justisdepartementet også når det gjelder kommunikassjonssvikten i politidistriktene 22. juli. Killengreen betegner den manglende dekningen i politisambandet som et kjent problem, men at «POD har fremmet sine krav med henhold til kvalitet og tempo (i nødnett-utbyggingen, red.anm.) overfor departementet».

- Visste ikke om svikten Når det gjelder 22/7-kollapsen i systemet for rask varsling mellom politidistriktene, framhever kommisjonsrapporten at det tok seks år etter Nokas-ranet før ordningen i det hele tatt kom på plass - og at POD da ble advart om en rekke svakheter som aldri ble rettet opp. Killengreen hevder nå at hun hadde fått beskjed om at systemet fungerte som det skulle, men navngir ikke hvem som informerte henne om dette.

- Det var mitt ansvar å påse at dette ble gjennomført og virket etter intensjonen. Jeg kjente ikke til at dette tiltaket ikke var gjennomført. Da jeg ble oppmerksom på det i 2010 ga jeg beskjed om at det straks skulle gjennomføres, og fikk utkvittert at det  var gjort. Det er den kjennskap jeg har til saken, skriver Killengreen til Dagbladet.

På spørsmål om kommisjonens kraftige kritikk direkte mot Politidirektoratets ledelse for dårlig faglig styring knyttet til beredskap som kunne gjort 22. juli-håndteringen enklere, svarer hun slik:

- Rammer, krav og mål for politiets virksomhet har vært svært mange og svært detaljerte. Samlet er det tale om mer enn hundre konkretiserte krav og mål som har omfattet alle politiets oppgaver, ikke minst straffesaksbehandling og trygghetsskapende arbeid i lokalmiljøet. Jeg er enig med kommisjonen i at målene ikke i tilstrekkelig grad har vært vinklet på beredskapsoppgaver.

Fra sin nåværende post som departementsråd i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har Killengreen i liten grad kommentert kritikken og påstandene rettet mot henne personlig. Blant annet har flere Utøya-pårørende uttalt at hun må gå fra sin nye stilling.

- Opplever du kritikken som rettferdig?

- Jeg har ingen kommentar til dette, skriver Killengreen i dag.

Knut Storberget ønsket i går ikke å kommentere Killengreens uttalelser.

DEPARTEMENETSRÅD: Tidligere politidirektør Ingelin Killengreen, jobber nå som departementsråd i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Vis mer