Meklerne rundlurte alle

I en beinhard kamp for sine millioninntekter brukte ledende meklerhus alle midler for å få presset Telenor på børs. Tilbake sitter både små og store aksjonærer som føler seg lurt i det som fortoner seg som en stadig større skandale.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet kan i dag avsløre hva som skjedde de siste dramatiske dagene før Telenor ble notert på Oslo Børs mandag.

Uriktig informasjon

Historien viser hvordan meklere lokket til seg investorer ved å plante uriktig informasjon om stor kjøpsinteresse og gode utsikter for kursoppgang.I virkeligheten var aksjeutvidelsen i Telenor i ferd med å strande - interessen for aksjen var oppsiktsvekkende lav, Telenor lå an til å få en elendig start på sitt børsliv.

Så lav var interessen for Telenor-aksjen at det mer enn én gang i forrige uke spøkte for hele børsnoteringen. At Telenor likevel ble børsnotert, til betydelig redusert pris og på fallende kurser, skyldes hovedsakelig de svært aktive hovedtilretteleggerne av emisjonen. Store penger har stått på spill for meklerhusene DnB Markets og Goldman Sachs.

Torsdag i forrige uke:

DnB Markets, et heleid datterselskap av den statskontrollerte banken DnB, og Goldman Sachs har morgensamtaler. Temaet er den lave interessen fra kjøperne. I 12 dager har meklerne forsøkt å bygge opp en fyldig ordrebok, men responsen har uteblitt. De to meklerhusene skjønner at noe alvorlig må gjøres, og det raskt. Det er bare to handledager igjen.

Nok en gang kontaktes store investorer. Investorenes tilbakemelding har så langt vært at prisen er for høy. Nå blir de forelagt en ny problemstilling av tilretteleggerne: Blir dere med hvis prisen senkes?

Flere større norske investorer får samme spørsmål. Bare én gruppe lever i uvitenhet om hva som er på gang. En gruppe som ikke informeres før fristen for å kjøpe er ute. Småsparerne.

Torsdag kveld:

På kort varsel, et par timer før midnatt, innkalles det til styremøte i Telenor. Tormod Hermansen er på roadshowturné i USA - han deltar derfor på telefon. Kriseforståelsen er i ferd med å bre seg. Aksjekursene stuper, og kjøperne uteblir. Tilretteleggerne, med Goldman Sachs og DnB Markets i spissen, vet likevel råd: Senk prisen. Om lag klokka 01.30 er vedtaket fattet, prisintervallet skal nedjusteres.

Fredag 07.00:

Meldingen om den nye prisingen offentliggjøres. Samtidig innkaller DnB Markets og Goldman Sachs de øvrige meklerhusene i det norske syndikatet som forestår salg og børsnotering, til telefonmøte. Meklerhusene blir informert om den nye prisen og får vite at det er hanket inn investorer til ytterligere 90 millioner aksjer på priser opp mot 46 kroner stykket. Sannheten er at det er snakk om to poster, én på fattige 42 kroner, én på 45 kroner.

Det viktigste som skjer, er at de to meklerhusene gir uttrykk for at tegningen nå virkelig har skutt fart. De forteller om kraftig økende etterspørsel og spår kursstigning så fort aksjen kommer på børs. Dette er gode nyheter som de andre meklerhusene kan bruke for å lokke sine kunder.

Fredag 15.00:

Nytt telefonmøte mellom meklerhusene. DnB Markets og Goldman Sachs fortsetter å spre positive nyheter. De to kan nå fortelle at det pr. klokka 12 samme dag forelå tegninger på hele 500 til 550 millioner aksjer. Det er godt over de 372 millionene de er satt til å selge. I ettertid betviles det i det norske investormiljøet at tallet var korrekt.

Overtegning er viktig. Hvis antallet interessenter er langt større enn det som trengs for å fulltegne aksjeutvidelsen, vil det bli stor etterspørsel etter aksjen når den børsnoteres. Tormod Hermansen har satt mye inn på at nettopp det skal skje. Selskapet tåler ikke en nedgang på linje med den Telia opplevde - til det er for mange småsparere lokket ut i markedet, og behovet for goodwill fra storinvestorene for stort.

De to meklerhusene forteller at de venter økt etterspørsel seinere på dagen: Goldman Sachs vet at betydelige internasjonale investorer er på vei, DnB Markets vet at store norske investorer er på vei.

Skjønnmalingen fortsetter.

Fredag 16.30:

Det er innkalt til krisemøte hvor blant andre Nærings- og handelsdepartementet deltar. Departementet har mottatt klager på påstått forskjellsbehandling. Årsaken er at norske og utenlandske investorer har ulik tidsfrist for når den siste tegningen kan gjøres. De norske har frist klokka 17, de utenlandske klokka 22. Som et kompromiss, og for å unngå seinere skandaliserende søksmål, settes tidspunktet til 18 for alle.

Når dette bestemmes er Tormod Hermansen og konserndirektør Torstein Moland fremdeles på desperat pengefiske i USA. Aktørene på USAs vestkyst får derfor beholde den opprinnelige tidsfristen, klokka 22.

Alt må gjøres for å komme i mål.

Fredag 17.00:

En time igjen - det haster. I nok et telefonmøte mellom meklerhusene opplyser DnB Markets at de ikke har full oversikt over hvor mange som har tegnet aksjer, men at det fremdeles er nye og store ordrer på gang.

En siste krampetrekning.

Lørdag:

Salgsperioden er over. I Goldman Sachs og DnB Markets har de allerede innsett det: Det gikk ikke bra.

Overtegningen er beskjeden. Det er, så langt Dagbladet har brakt i erfaring, bare om lag en og en halv kjøper per aksje - langt mindre enn de andre meklerhusene og investorene var forespeilet. Meklerne vet det: Det er dårlig nytt i vente, køen av potensielle aksjonærer er altfor kort.

I realiteten har tilretteleggerne nå bare to muligheter:

Enten må de sende selskapet på børs, med stor fare for at kursen faller.

Eller så må de gi staten og Telenor råd om å senke prisen eller utsette børsnoteringen.

Det siste er utenkelig. Det står en enorm prestisje på spill for alle parter. I tillegg er de økonomiske konsekvensene for tilretteleggerne betydelige. Goldman Sachs og DnB Markets kan i utgangspunktet regne med inntekter fra salget på mellom 250 og 300 millioner kroner. Summen vil krympe til det ugjenkjennelige hvis børsnoteringen stoppes. Det vil i så fall også være tredje gang det skjer: Først gikk fusjonen med Telia i vasken, deretter utsatte finansministeren aksjesalget i høst i påvente av statsbudsjettet.

To ganger får være nok.

Dessuten hadde meklerhusene en joker i ermet.

Ved kontraktsinngåelsen sikret de seg retten til å selge 51,6 millioner aksjer utover de 372 millionene. Opsjonen ble gitt med begrunnelsen at den gir mulighet for å stabilisere kursen når et selskap sendes på børs.

Men opsjonen gir også en gyllen mulighet for gevinst. Og det ser meklerhusene. Ved å tildele aksjonærene flere aksjer enn de 372 millionene til kurs 42 kroner, kan meklerne kjøpe «overskuddsaksjene» tilbake igjen når kursen faller. Mandag, og trolig også i går, har DnB Markets og Goldman Sachs plukket aksjer i markedet til rundt 40 kroner. Det betyr to kroner i gevinst per aksje, til sammen rundt 100 millioner kroner. Rett i lomma.

Den lave tegningen, som bare meklerhusene kjente til, viste at kursen ville synke. Derfor sørget også tilretteleggerne for å hemmeligholde antall kjøpere da selskapet ble børsnotert.

Deretter var det bare å sope inn.

Småsparere og andre investorer har derimot så langt hatt svært lite å glede seg over.

Det lyktes oss i går ikke å få noen kommentarer fra DnB Markets.

PÅ BØRS :Mandag lyste Tormod hermansens ansikt fra Nasdaq-børsen. Telenor var på børs.