Mektig professor i dobbeltrolle

Genforskningens nestor i Norge, professor Kåre Berg ved Institutt for medisinsk genetikk ved Universitetet i Oslo, er medeier i fire selskaper som skal selge produkter, tjenester og spesialkunnskap innenfor genteknologi. Den samme mannen har vært premissleverandør og aktiv lobbyist for å endre bioteknologiloven.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«Jeg er ikke inhabil»

Genmarked for millioner

Kåre Berg nektet i utgangspunktet å uttale seg til Dagbladet om sine private og offentlige interesser. Etter to døgns betenkningstid var han likevel villig til å kommunisere skriftlig med avisa. (Se egen sak.)

I dag kan Dagbladet dokumentere at Berg er medeier selskaper som er innrettet mot et gentekonologisk marked.

Mektig mann

I tillegg til sine private interesser, har Kåre Berg etablert seg som en mektig politisk kraft i Helse-Norge. Gjennom å sitte i sentrale råd, stillinger og grupper, har han og hans støttespillere trolig klart å overbevise stortingsflertallet om å endre lov om medisinsk bruk av bioteknologi.

Dette enda de sentrale høringsinstansene har advart sterkt mot lovendringen.

Kåre Berg og hans våpendragere stiller seg imidlertid uforstående til advarslene:- Vi kan redde 10000-vis av menneskeliv, sa en av Bergs støttespillere, Leiv Ose ved Lipidklinikken.
Uttalelsen har vakt forbauselse i store deler av fagmiljøet. Der spør man seg hvordan det er mulig at et så kontroversielt forslag, til tross for massiv motstand, vinner politisk gehør.

Besøk hos Gro

Professor Kåre Berg har henvendt seg mot det politiske miljø i en årrekke, og vunnet innpass.

Eks-statsminister Gro Harlem Brundtland fikk besøk av lobbyisten. Også helseminister Werner Christie, justisminister Grete Faremo og eks-helseminister Gudmund Hernes tok imot Berg og hans meningsfeller i Harboe-gruppen.

Harboe-gruppen er en selvbestaltet lobbygruppe som arbeider for lovendringen. Der sitter Berg og professorene Anne-Lise Børresen Dale, Morten Harboe og Arild Harboe.

Samtalene hadde sin virkning. 9. juli i fjor fremmet regjeringen Jagland et høringsutkast til «endring i lov om medisinsk bruk av bioteknologi med sikte på å åpne for at leger skal kunne drive oppsøkende genetisk virksomhet».

Men allerede så tidlig som 5. juni 1996 stilte Frp's Øystein Hedstrøm spørsmål om saken i Stortingets spørretime, og viste til Kåre Bergs synspunkter.

Også Høyres Annelise Høegh, som ofte lytter til Berg, var på et tidligere tidspunkt en varm tilhenger av det omstridte lovendringsforslaget. Høyre har imidlertid snudd, og har levert et eget forslag med kritiske innvendinger.
Foreløpig siste kapittel ble skrevet den 26. januar i år, da Ap's sosialpolitiske talskvinne Gunhild Øyangen overraskende la fram sitt dokument 8-forslag i Kåre Bergs ånd.

Ikke første gang

Hvis forslaget blir vedtatt, er det ikke første gang Kåre Berg gjennom sin gode kjennskap til systemet og store evne til å kontakte de rette personene, har fått gjennomslag for sine synspunkter.

Da det ble tillatt å utføre fostervannsdiagnostikk, fikk Bergs argumentasjon gjennomslag fordi han var flink til å synliggjøre ekstremsituasjonene. Nå er det normale at kvinner over 38 år får utført slik diagnostikk.

En som har fulgt Berg over tid, sier at den samme taktikken brukes på oppsøkende genetisk virksomhet. Det vi ser nå, er bare begynnelsen, sier han.

Private eierinteresser

På sitt felt anses Kåre Berg som den dyktigste fagmannen i Norge. Berg er professor ved Institutt for medisinsk genetikk ved Universitetet i Oslo. I tillegg er han sjef ved Klinikk for forebyggende medisin ved Ullevål sykehus, og avdelingssjef ved det samme sykehuset.

Ved siden av sine stillinger ved Ullevål, har han private eierinteresser og styreverv i fire private selskaper.

  • GeNova AS. Stiftet 30. mai 1997. Formål: Salg av kunnskap, varer og tjenester relatert til genteknologi. Berg er styremedlem og eier en tredel av aksjene.
  • GeNova Cns. Stiftet 2. oktober 1997. Formål: Utvikle nye metoder og produkter innen genterapi og nervesystemer. Berg er styremedlem og eier en tredjedel av aksjene.
  • GeNova Aqua AS. Stiftet 3. oktober 1997. Formål: Forskningsutvikling og kommersialisering av nye produkter innen genteknologisk endring av egenskaper hos akvatiske dyr. Berg er styremedlem og eier en tredjedel av aksjene.
  • Med-Test AS: Stiftet 12. oktober 1988. Formål: Prediktive og diagnostiske undersøkelser. Berg er styremedlem og innehar aksjemajoriteten.

I tillegg er Kåre Berg ubetalt rådgiver for Volvat medisinske senter i forbindelse med gentesting av pasienter med prostatakreft.

Kåre Berg har tidligere reagert sterkt på at det er blitt reist habilitetsspørsmål i forbindelse med hans mange gjøremål.
Dagbladet har et brev datert 10. november i fjor, hvor Bergs advokatforbindelse, høyesterettsadvokat Johan Hjort overfor Bioteknologinemnda utelukker at Berg er inhabil. Selv om han er medeier og styrerepresentant i et privat selskap.

Brevet ble sendt nesten tre måneder før to av selskapene ble registrert i Brønnøysund, men etter at selskapene var stiftet.

Mekka for forskere

En utbredt oppfatning blant leger Dagbladet har kontaktet, er at det først og fremst er forskerne som vil vinne på en lovendring.

Forskere, med Kåre Berg i spissen, vil få tilgang på et unikt forskningsmateriale som vil skape internasjonal oppsikt. Dette vil igjen gjøre det lettere å skaffe private sponsorer til et trangt offentlig helsevesen.

Det understrekes også at private firmaer vil profitere på en slik utvikling, og at de selskapene som allerede er etablert i markedet, har gode kort på hånden i kampen om markedsposisjon.

INHABIL?: Professor Kåre Berg avviser at han befinner seg i en habililtetskonflikt, og hevder han i så tilfelle ville sagt fra om det.