Meldeplikt om ny jobb

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Etter all oppmerksomheten om tidligere helseminister Tore Tønnes doble lojaliteter er det overraskende at statsminister Kjell Magne Bondevik stikker lilletåa ut i den samme hengemyra. I et intervju her i avisa sier statsministeren at han allerede har konkrete planer for hva han skal gjøre når han ikke lenger er statsminister. Mer vil han ikke si. Bondevik kan sitte som statsminister i hvert fall fram til neste valg i 2005. Uansett vil han få mange anledninger til å treffe beslutninger som er til gunst for en part framfor en annen. Spørsmålet som han selv nå har reist, er om disse beslutningene treffes til beste for nasjonen eller til beste for hans egne, konkrete framtidsplaner.
  • Vi velger å stole på at statsministeren er fullt klar over hva som er hans oppgave så lenge han sitter i embetet, men hans uttalelse har understreket det behovet for full åpenhet og økt adgang til innsyn som Tønne-saken allerede har avdekket.
  • Helseminister Tønne var den eneste som ikke ga opplysninger til Stortingets register over politikernes forbindelser og bindinger. I framtida bør statsministeren pålegge sine statsråder å gi disse opplysningene. Men det er bare en begynnelse.
  • Tønne-saken har reist spørsmålet om statsråder bør ha ei karantenetid på for eksempel tre måneder før de kan ta nytt arbeid. Det forslaget bør vurderes opp imot, eller kanskje i kombinasjon med, en meldeplikt i for eksempel seks måneder for statsråder, politiske rådgivere og toppbyråkrater til en egnet instans om engasjementer, oppdrag eller ansettelser. Opplysningene må være offentlige.
  • Avgåtte politikere og toppbyråkrater børser selvsagt ikke med fortrolige opplysninger. Det er straffbart, og trenger ingen presisering. I dag er både tidligere statsråder, stortingspolitikere, generaler og ambassadører blant dem som på oppdrag fra ulike oppdragsgivere gjør sitt beste for å påvirke beslutninger på ulike politiske og administrative nivåer. Tida er moden for å regulere denne virksomheten bedre enn tilfellet er i dag.