Mellom mor og far

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Barneloven skal revideres og i den forbindelse foreslår barne- og familieminister Laila Dåvøy at mindre barn ned til sju år bør bli hørt i barnefordelingssaker. I dag er grensen 12 år. Forslaget kan minne om en offentlig beslutning om å sende små barn inn i krigen mellom mor og far. Rundt 20 prosent av alle småbarnsforeldre som skiller lag, blir nemlig bitre uvenner og kamphaner i årevis etter bruddet, ifølge forskere i samfunnspsykologi.
  • Det er kamphanene som med jevne mellomrom avslører sin hjelpeløshet i mediene og påkaller offentlighetens forskrekkelse når politiet sendes inn for å iverksette rettens kjennelse og med makt hente barn til den av foreldrene som er tilkjent foreldremyndigheten. Flertallet av foreldrene klarer altså å dele omsorgen for barna mellom seg, selv om mor fortsatt får hovedomsorgen i de fleste tilfellene. Som kjent er det heller ikke uvanlig at barna flytter til den andre av foreldrene underveis i oppveksten.
  • Likevel er det et alvorlig problem at så mange foreldre ikke er voksne nok til å la være å trekke barna inn i oppgjøret dem imellom. Det finnes også voldelige foreldre, enkelte som utsetter barna for overgrep, som får foreldreretten fordi retten ikke kjenner til sannheten. Og det er foreldre som kidnapper barna sine hvis de mister omsorgsretten. Den nye barneloven må utvilsomt søke nye løsninger på slike utfordringer.
  • Løsningen bør ikke være å tvinge småbarn til å velge mellom mor og far. Når krigen først er brutt løs, pågår den også i barndommens rike, med konsekvenser det er voksensamfunnets oppgave å beskytte barna mot så godt og klokt vi kan. Oppbrudd og oppløsning fører som regel til angst og forvirring hos barn som ikke skal pålegges ytterligere stress ved å måtte avsløre sine preferanser. Barn skal få lov til å være barn. Det betyr at voksne må finne seg i å ta de vanskelige beslutningene fordi barnets særegne posisjon er en gradvis tilvenning til å ta ansvar - for egne handlinger.