...men du kan sjøl bli straffet

Pågriper du en butikktyv, er det stor fare for at du sjøl kan bli straffet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For å unngå å bli straffet og måtte betale erstatning for ulovlig frihetsberøvelse, bør du studere de mange paragrafene i straffeprosessloven og straffeloven som omhandler pågripelse av butikktyver. Hvis de er til å bli klok av, da...

  • Når den mistenkte tas på fersk gjerning eller på ferske spor, kan andre enn politifolk forestå pågripelsen - også privatpersoner som butikkansatte eller vektere. Dette gjelder sjøl om mistenkte gir fra seg det han har tatt.
  • Et grunnvilkår for å pågripe er at det foreligger skjellig grunn til mistanke om naskeri. At en elektronisk alarm slår ut, er ikke uten videre nok til å konstatere slik mistanke. For eksempel er det ikke grunnlag for å pågripe hvis mye tyder på at alarmen har slått ut ved en feil. Uaktsomt naskeri er ikke straffbart og kan dermed ikke føre til pågripelse.
  • Departementet antar at loven om unndragelsesfare ofte vil være oppfylt hvis en nasker tas på fersk gjerning i en butikk, og han ikke frivillig legitimerer seg. Sjøl om det er fare for bevisforspillelse eller nye straffbare handlinger, behøver ikke dette være tilstrekkelig grunn til å pågripe. I tillegg kreves det at der fins tilstrekkelig grunn til å pågripe, og at pågripelse ikke er et uforholdsmessig inngrep.
  • Når det gjelder forholdsmessighetsvurderingen, vil verdien av det som er tatt, være sentralt. Andre viktige momenter er om pågripelsen vil være en særlig belastning for den pågrepne og hvorvidt han også tidligere har nasket i den aktuelle butikken.
  • Ungdom under 15 år kan ikke pågripes. Ungdom mellom 15 og 18 år bør bare pågripes hvis det er særlig påkrevd.
  • Pågripelsen skal foretas så skånsomt som mulig. I prinsippet kan man bruke makt ved pågripelse, men ved naskeri skal det ikke mye til før maktbruken vil være uforholdsmessig kraftig.
  • Den pågrepne må straks overlates til politiet. Politiet må altså varsles straks. Kan ikke politiet komme innen rimelig tid, må den pågrepne få gå.
  • Som butikktyv har du ikke plikt til å legitimere deg overfor verken vekter eller ansatt. Legitimerer du deg etter at du er pågrepet, vil det vanligvis ikke lenger være grunnlag for å holde deg pågrepet.
  • De som under en lovlig pågripelse bruker mer makt enn loven tillater, kan bli stilt til ansvar for legemskrenkelse.