- BRØT GOD ADVOKATSKIKK: Advokat Carl Bore i advokatfirmaet Dalan er felt i Advokatforeningens disiplinærutvalg for å ikke ha opptrått hensynsfullt overfor et vitne, og for å ha opptrått usaklig. Arkivfoto: SCANPIX
- BRØT GOD ADVOKATSKIKK: Advokat Carl Bore i advokatfirmaet Dalan er felt i Advokatforeningens disiplinærutvalg for å ikke ha opptrått hensynsfullt overfor et vitne, og for å ha opptrått usaklig. Arkivfoto: SCANPIXVis mer

Mener advokat ville presse Aftenposten-journalist til å vitne

Carl Bore felt i disiplinærutvalget etter epost om Schjenken-saken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Advokatforeningens disiplinærutvalg mener Carl Bore har brutt Regler for god advokatskikk mens han var advokat for ambulansesjåfør Erik Schjenken i injuriesaken mot Dagbladet.

Forholdene Bore blir felt for skjedde i forkant av rettssaken.  Da prøvde advokaten, uten hell, å overtale Aftenposten-journalist Kjetil Østli til å vitne for Schjenken.

Bakgrunnen var at Østli hadde skrevet artikkelen i A-magasinet der den inntil da ukjente ambulansesjåføren sto fram for offentligheten.

Garanti mot injuriesak Bore tok først kontakt med Østli på telefon, men journalisten opplyste at han måtte ta opp dette med arbeidsgiver. Advokaten sendte da følgende epost til Aftenposten-journalisten:

«I prinsippet har alle borgere vitneplikt i saker hvor de blir tilkalt som vitne. Jeg har likevel forståelse for at du ønsker å foreholde dette for din arbeidsgiver. Det vil i denne forbindelse kunne være aktuelt å gi Aftenposten en skriftlig garanti for at han ikke vil reise injuriesak mot Aftenposten basert på omtalen i Aftenpostens papiravis og på nettet (tenker da fortrinnsvis på omtalen i 2007), noe jeg dog ennå ikke har tatt opp med klient.»

- Vi reagerte på henvendelsen fra Carl Bore, men gjorde ikke noe med den selv, siden vi har et avklart og godt forhold til Erik Schjenken, sier redaktør Kjersti Løken Stavrum i A-Magasinet til Dagbladet.

Aftenpostens advokat mente imidlertid eposten var av en slik karakter at Dagbladet måtte varsles om innholdet.

- Da jeg fikk kjennskap til hvordan Bore hadde opptrådt, reagerte jeg meget sterkt. Jeg mente Dagbladet burde ta dette inn for disiplinærutvalget, og er glad for at utvalget deler min oppfatning om at dette ikke var bra, sier sjefredaktør Lars Helle i Dagbladet.

Disiplinærutvalget mener det var misvisende at Bore pekte på vitneplikten, fordi det kunne få Østli til å tro at han hadde plikt til å vitne også om «generelle journalistfaglige sider ved pressedekningen», noe som ikke stemmer.

Utvalget mener også formuleringen om en mulig garanti fra Schjenken om at han ikke skulle reise søksmål mot Aftenposten, hvis Østli vitnet, kunne gi journalisten inntrykk av at nettopp en slik injuriesak kunne komme hvis han lot være:

«Selv om det er slik at Advokaten subjektivt sett ikke har ment å fremsette en slik trussel, mener utvalget at e-posten objektivt er egnet til å fremkalle en frykt for at dette kunne skje. (...) Utvalget mener på denne bakgrunn at Advokaten søkte å oppnå noe urettmessig, dvs. en frivillig vitneforklaring om forhold som ligger utenfor den alminnelige vitneplikt, med et urettmessig middel, nemlig e-posten som var egnet til å framkalle frykt for injuriesøksmål, dersom journalist B ikke gav frivillig forklaring»

- Noe uhensiktsmessig Carl Bore  opplyser at han ikke kommer til å påklage beslutningen.

- Jeg er først og fremst lettet over å bli frifunnet for Dagbladets uhyrlige påstand om at jeg skal ha truet Østli. Utvalget mener dog min e-post var formulert noe uhensiktsmessig og på generelt grunnlag kunne misforstås. Det tar jeg naturligvis til etterretning. Vi kan alle tidvis si ting som kan misforstås. Klagen var for øvrig fra Dagbladet, ikke Østli, skriver advokaten i en epost til Dagbladet.

- Hvor alvorlig er en slik beslutning fra disiplinærutvalget for deg?

- I disiplinærsystemet er det tre grader av kritikk, nemlig «kritikk», «irettesettelse» og det mest alvorlige «advarsel». Jeg er ikke meddelt noen av dette i konklusjonen, og er naturligvis fornøyd med det, skriver Bore.

Advokaten kontaktet i dag Erik Schjenken etter Dagbladets henvendelse. Schjenken sendte deretter Dagbladet en epost der han understreker at det aldri har vært vurdert fra hans side å saksøke Aftenposten eller å klage på avisens dekning, som han er fornøyd med.

Journalist Kjetil Østli ønsker ikke å kommentere eposten han mottok fra Bore.

Anket dommen I selve injuriesaken ble Dagbladet i Oslo tingrett dømt til å betale en million kroner i oppreisning og erstatning for ærekrenkende uttalelser, i tillegg til Schjenkens sakskostnader på over en million kroner.

Dommen er imidlertid anket.

- Denne dommen er for svak på aspektene rundt ytringsfrihetens grenser. Oppreisningsbeløpet er helt hinsides, men det viktigste er det prinsipielle, sa sjefredaktør Helle til NTB i juni.