SLORAVEIEN 4: Poltiet undersøkte stort og smått i Sloraveien 4 i dagene Tom Hagen satt i varetekt. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
SLORAVEIEN 4: Poltiet undersøkte stort og smått i Sloraveien 4 i dagene Tom Hagen satt i varetekt. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

Hagen-saken

Mener de har funnet nye bevis

Lagmannsretten sier ja til at politiet får ransake Tom Hagens hjem i Sloraveien 4. Politiet mener de har funnet nye bevis der.

Publisert

Ransakingen hjemme hos drapssiktede Tom Hagen (70) har ført til inngående debatt mellom jurister om hvorvidt politiet har lov til å gjennomføre dem eller ikke.

Nå har Eidsivating lagmannsrett kommet med sin konklusjon: De har besluttet at politiet får fortsette ransakingen.

Retten legger avgjørende vekt på at det trolig har blitt begått en alvorlig forbrytelse i huset.

« Lagmannsretten er enig med tingretten i at dette tilsier at de berørte må tåle betydelige inngrep før disse fremstår som uforholdsmessige», heter det i kjennelsen.

Det mest intense arbeidet i boligen ble gjort i dagene rett etter at Hagen ble pågrepet. Lagmannsretten skriver at de pågående ransakingene og undersøkelsene synes å være av en annen karakter nå.

«Hensynet til fornærmedes vern og oppklaringen av en så alvorlig sak må tillegges avgjørende vekt», skriver retten.

DETTE SKJEDDE: Tom Hagen ringte Anne-Elisabeth åtte ganger den dagen hun forsvant. I denne videoen får du detaljene fra alt det andre som skjedde den dagen. Video: Marie Røssland Vis mer

Mener de har funnet bevis

I kjennelsen kommer det fram med at politiet mener de har funnet nye bevis av betydning for saken:

«Det er i perioden som ransakingen har pågått tilkommet bevis som politiet mener har bevisverdi, og som begrunner de undersøkelser som pågår. Hensiktsmessigheten og nødvendigheten av ransakingen og de åstedsundersøkelser som pågår er godt fundert i etterforskningsmessige hensyn», heter det i gjengivelsen av politiets argumentasjon for retten.

«Politiet søker etter bevis både for og mot enkeltpersoners skyld, og kriminaltekniske spor utgjør således en sentral del av etterforskningen», heter det i kjennelsen.

Politiet argumenterte videre overfor lagmannsretten med at de må danne seg et best mulig bilde av Anne-Elisabeth Hagens liv i forsøket på å komme til bunns i saken.

«Det er sentralt å få et mest mulig dekkende bilde av hennes liv og vaner, eiendeler, omgangskrets, konflikter, mv, for å kartlegge potensielle gjerningspersoner og motiv. Etter 49 års ekteskap med Tom Hagen er det ikke til å unngå at søk og kartlegging av hennes liv også til dels vil innebære en kartlegging av Tom Hagens liv, og dermed også et inngrep ovenfor han, uavhengig av hans status i straffesaken», heter det i kjennelsen.

Flyttet hjem i desember

I kjennelsen kommer det fram at det i perioden 31. oktober 2018 til 9. januar 2019, ble gjennomført undersøkelser av åstedet, hvor kriminalteknikere måtte jobbe under svært vanskelige forhold.

Videre kommer det fram at Tom Hagen ifølge politiet ytret ønske om å kunne flytte hjem allerede 31. oktober 2018, dagen kona hans forsvant, og at han flyttet hjem 15. desember 2018.

Undersøkelsene politiet fikk gjennomføre i etterkant av 15. desember 2018, var av mer kortvarig karakter, står det i kjennelsen.

Drapssiktede Tom Hagen ble løslatt fra 8. mai, etter at Eidsivating lagmannsrett konkluderte med at det ikke var skjellig grunn til å mistenke ham for drapet eller medvirkning til drapet på sin kone.

Det vanskeliggjorde politiets ønske om ytterligere undersøkelser av boligens hans, fordi ransaking av boligen til en siktet krever at det er skjellig grunn til mistanke mot vedkommende. Politiet tok da til orde for tredjemannsransaking, som innebærer at politiet ransaker hjemme hos andre enn den siktede eller mistenkte.

Hagens forsvarer Svein Holden reagerte på dette, og tok saken til tingretten, hvor politiet fikk medhold. Det gjorde de altså også i lagmannsretten.

HAGEN-SAKEN: Tom Hagens hytte på Kvitfjell er plombert. Video: Øistein Monsen Vis mer

Undersøkt flere ganger

Tom Hagen og hans forsvarer anførte overfor lagmannsretten at boligen allerede er undersøkt flere ganger og man stiller seg undrende til hvilke nye undersøkelser som er nødvendige.

«I tillegg fremgår at det nå ransakes og tas beslag i gjenstander som faller innenfor Tom Hagens private sfære», heter det i gjengivelsen av forsvarer Svein Holdens argumentasjon overfor retten.

Politiet sendte kort tid etter at avgjørelsen ble kjent ut en pressemelding hvor de «konstaterer at en enstemmig lagmannsrett er enig med påtalemyndigheten i at vilkårene for ransaking er oppfylt».

Politiet opplyser at de har forståelse for at flere etterforskningsskritt som gjennomføres i etterforskningen er belastende for Anne-Elisabeth Hagens nære familie, men at det etter politiets mening fremdeles er viktig å gjennomføre detaljerte kriminaltekniske undersøkelser i Sloraveien.

- Vårt mål er å få svar på hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen. I tillegg til at Sloraveien 4 var hennes bolig, mener vi også at det er et åsted for en alvorlig straffbar handling. Så lenge det er potensiale til å finne et svar, ønsker vi å fortsette undersøkelsene. Noen undersøkelser gir oss svar, andre gir oss nye spørsmål. Vi erkjenner at vi ikke har alle svarene ennå. Både av hensyn til etterforskningen, men ikke minst av hensynet til fornærmede og etterlatte, er det viktig at saken blir grundig etterforsket og at vi gjør det vi kan for å finne svar på hva hun ble utsatt for 31. oktober 2018, sier Hrenovica i pressemeldingen.

Lyst til å diskutere?

Besøk Dagbladet debatt!

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer