UNDERSØKTE BREIVIK:  De rettspsykiatrisk sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby forlater Ila Fengsel etter å ha tilbragt rundt tre timer med terroristen Anders Behring Breivik.  Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET
UNDERSØKTE BREIVIK: De rettspsykiatrisk sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby forlater Ila Fengsel etter å ha tilbragt rundt tre timer med terroristen Anders Behring Breivik. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADETVis mer

Mener de sakkyndige er for avhengige av hverandre

På vegne av 56 fornærmede ber Mette Yvonne Larsen om nye sakkyndige. Hun foreslår fem navn.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Oslo tingrett har i dag mottatt et brev underskrevet Mette Yvonne Larsen på vegne av flere bistandsadvokater fra advokatfirmaet Stabell og Co. 

Her bes det, på vegne av 56 fornærmede om at det oppnevnes nye sakkyndige som kan vurdere Anders Behring Breiviks pyskiske helse.

Dette begrunnes blant annet med at de to rettspsykiatrisk sakkyndige som vurderte massedrapsmannen, Torgeir Husby og Synne Sørheim, er for avhengige av hverandre.

- Sett i sammenheng med at Synne Sørheim har vært underordnet Torgeir Husby over flere år, hun som assistentlege og han som overlege, kan det i denne saken gi holdepunkter for å anføre at det foreligger et avhengighetforhiold, heter det i begjæringen.

Videre skriver Larsen at måten de har utført oppdraget kan gi indikasjoner på det samme.

- Det er klart i strid med forutsetningen om uavhengighet at de to sakkyndige gjennomfører felles samtaler med siktede. Deres uavhengighet svekkes ytterligere av at den sakkyndige Husby har uttalt i media at de var sikre på utfallet på et svært tidlig tidspunkt, heter det.

De viser til blant annet straffeprosesslovens paragraf 142 hvor det framgår at man ikke bør oppnevne personer som står i et avhengighetsforhold til hverandre. På bakgrunn av dette, er advokatfirmaet stabel kritisk til at påtaleenheten har valgt tvil om uahevhengingheten til. 

- Venn med Melle Kommisjonen anfører også at at psykiater Melle, på grunn av vennskapsforhold med Husby, burde trukket seg fra Rettsmedisinsk kommisjon fordi advokatfirmaet mener dette skaper tvil om kommisjonens habilitet.

«Behandlingen av Rettsmedisinsk kommisjon etterlater dessverre det inntrykk som også øvrige kritikere, herunder fagfolk har framført, nemlig at miljøet er lite og preget av konformitetspress og at uenighet sjelden kommer på bordet.»  

Melles ble vurdert som habil til å vurdere rapporten av Rettsmedisinsk kommisjon.

Advokatfirmaet foreslår at det oppnevnes to nye sakkyndige, og kommer med fem forslag til hvem det bør være:

1. Agnar Aspaas, som er spesialist i psykiatri
2. Terje Tørrisen, som er spesialist i psykiatri
3. Asbjørn Restan, som er spesialist i psykiatri
4. Anne-Kari Torgalsbøen, som er psykolog ved Universitetet i Oslo
5. Jim Aage Nøttestad, som er psykolog 

- Dette er fem fagpersoner som vi mener er godt kvalifisert, og som ikke har inhabilisert seg med uttalelser i saken, sier Morten Engesbakk ved Stabell & Co til Dagbladet.

Terje Tørrisen forteller at han ikke var klar over at advokatfirmaet har foreslått ham som en av de nye sakkyndige.

- Nei det har jeg ingen informasjon om, sier Tørrisen til Dagbladet.

- Er det en jobb du kunne tenke deg å si ja til?

- Det har jeg ingen kommentar til. Jeg ønsker å forholde meg profesjonelt til dette, sier Tørrisen.
Legges inn Advokatfirmaet foreslår også at Breivik legges inn til observasjon, enten ved regional sikkerhetsavdeling, Dikemark eller et annet egnet sted.

- Denne side antar at de nye sakkyndige kan bygge på en del av den faktagjennomgang som foreligger i rapporten fra Husby og Sørheim, og at det således vil være mulig å gjøre arbeidet noe mindre omfattende, heter det i begjæringen.

Tirsdag denne uka sa mette Yvonne Larsen at hun mener Breivik burde vært lagt inn til observasjon allerede rett etter pågripelsen.

- Vi mener at Breivik burde blitt innlagt til observasjon fra starten av, som en del av den rettspsykiatriske vurderinga.

- Vi konstanterer nå at han har gått ubehandlet i fem måneder til tross for at han er vurdert å være psykotisk, sa Larsen.

I den rettssakkyndige rapporten på 243 sider konkluderer psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby med at Breivik er paranoid schizofren og dermed strafferettslig utilregnelig, og den rettsmedisinske kommisjonen har konkludert med at rapporten holder mål. Breiviks forsvarer, Geir Lippestad har slått seg til ro med denne konklusjonen. 

- Vi har gitt uttrykk for hva vi ønsker. Vi ønsker ikke at det oppnevnes nye sakkyndige, sier Lippestad til Dagbladet. 

Advokat Morten Engesbakk ved Stabell & Co sier til Dagbladet at de ikke ønsker å kommentere disse påstandene utover det som står i begjæringen.

BER OM NYE SAKKYNDIGE:  Advokat Mette Yvonne Larsen og en rekke andre advokater fra advokatfirmaet Stabel, ber om at det oppnevnes nye psykiatrisk sakkyndige. 
Foto: HENNING LILLEGÅRD
BER OM NYE SAKKYNDIGE: Advokat Mette Yvonne Larsen og en rekke andre advokater fra advokatfirmaet Stabel, ber om at det oppnevnes nye psykiatrisk sakkyndige. Foto: HENNING LILLEGÅRD Vis mer