Jøran Kallmyrs au pair:

Mener ett ord kan ha felt Kallmyrs au pair

Jøran Kallmyrs au pair skal ha fortalt UDI at hun fikk «training» i perioden da hun, ifølge justisministeren selv, var hans gjest. Au pairens advokat mener alt beror på en misforståelse.

I AU PAIR-TRØBBEL: Justisminister Jøran Kallmyr sin au pair ble sendt ut av landet 10. mai fordi UDI mener hun bodde og jobbet ulovlig hos Kallmyr. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
I AU PAIR-TRØBBEL: Justisminister Jøran Kallmyr sin au pair ble sendt ut av landet 10. mai fordi UDI mener hun bodde og jobbet ulovlig hos Kallmyr. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

Gjorde justisminister Jøran Kallmyr (Frp) noe galt da han lot sin au pair bo hos seg i nesten to måneder før hun hadde levert sin søknad om å bli hans au pair til politiet?

Aftenposten meldte onsdag at Kallmyrs filippinske au pair ble sendt ut av landet 10. mai fordi UDI mener hun hadde bodd og jobbet ulovlig hos Kallmyr.

- Helt feil

Au pairens advokat, Ingvild Boe Hornburg i advokatfirmaet Elden, er svært kritisk til UDIs konklusjon.

Hun hevder avslaget blant annet er begrunnet med at au pairen skal ha forklart UDI at hun hadde fått «training» i perioden hun bodde hos Kallmyr før søknaden om å bli hans au pair var levert hos politiet.

- Det vises i begrunnelsen til at au pairen har mottatt opplæring, noe UDI tolker som arbeid. Det er her min klient mener hun har blitt misforstått. Hun har forklart at hun fikk «training», altså at hun lærte hvordan huset fungerte for å kunne vaske egne klær og lage seg mat. Dette har UDI tolket som at hun jobbet. Hun har selv skrevet til UDI 9. mai at dette er helt feil, skriver advokaten i en e-post til Dagbladet.

ADVOKAT: Ingvild Boe Hornburg representerer den filippinske au pairen. Foto: Advokatfirmaet Elden
ADVOKAT: Ingvild Boe Hornburg representerer den filippinske au pairen. Foto: Advokatfirmaet Elden Vis mer

«Training»

Hornburg er kritisk til UDIs saksbehandling, og mener de ikke har noen bevis for å hevde at det har foregått jobbing, annet enn au pairen har brukt ordet «training».

Dagbladet har spurt en rekke ganger om å få se vedtaket advokaten refererer fra, noe Hornburg ikke har ønsket, da hun ikke har fått godkjennelse fra sin klient til å gi ut papirene.

Kan ikke kommentere

Dagbladet har lest opp utdraget fra det angivelige vedtaket for kommunikasjonsdirektør i UDI Ingeborg Grimsmo. Hun kan ikke bekrefte om det utdraget er det reelle eller ei.

- Vi kan ikke kommentere saken da den fortsatt er under behandling. Vi har ikke fått samtykket fra henne om at vi kan gå inn på hennes sak, og kan derfor ikke kommentere, sier Grimsmo til Dagbladet.

Kommunikasjonsdirektøren kan heller ikke si noe om påstanden om «training» er grunnlaget for at au pairen ble sendt ut av landet.

- Det er umulig å svare på. Vi kan ikke saksbehandle i media. Vi får svare på det når vi får vedtaket på vårt bord.

Har taushetsplikt

Også tidligere har UDI avvist å svare på konkrete spørsmål i Kallmyr-saken, på grunn av taushetsplikten.

De har i utgangspunktet ikke lov til å gi ut detaljer om saker med mindre den berørte - i dette tilfellet au pairen - personlig godkjenner det.

Det har au pairen - som befinner seg på Filippinene nå - ikke gjort så langt.

Det er derfor fortsatt uklart om det er andre ting i tillegg som ligger bak UDIs begrunnelse for avslag, og seinere: varselet om utvisning fra Schengen som UDI har sendt til kvinnen.

- Har lagt mistanken til grunn

Advokat Hornburg har derimot vært tydelig på at hun mener UDI ikke har ordentlig bevis for å hevde at kvinnen har jobbet ulovlig som au pair - og at de burde undersøkt det nærmere dersom det er det de mener.

JUSTISMINISTER: Jøran Kallmyr ( Frp) ble fredag utnevnt til ny justisminister av kongen i statsråd. Erna Solbergs regjering har hatt sju justisministere siden de kom til makten i 2013. Video: Elias Kr. Zahl-Pettersen / Dagbladet Vis mer

- Jeg mener at å fatte et vedtak uten å undersøke fakta ikke bare er brudd på god forvaltningsskikk, men også brudd på undersøkelsesplikten i forvaltningsloven. Hvis et forvaltningsorgan har mistanke om at det er gjort noe galt, plikter de å undersøke det. Her har de bare lagt mistanken til grunn. Det er i strid med loven, sier hun.

For advokaten er det også litt uklart hva UDI har ment med formuleringer i vedtaket. Hun etterlyser et klarere regelverk fra UDI for tilfeller hvor au pairer bytter vertsfamilie.

Det kan heller ikke Grimsmo i UDI gi noen kommentar på torsdag.

- Blir for dumt

Advokaten til au pairen, Hornburg, har sendt Dagbladet det som angivelig skal være et utdrag fra avslaget som au pairen fikk 9. mai.

«Vi viser til at au pairen flyttet inn nærmest to måneder før søknad var levert hos politiet og derfor legger til grunn at utlendingen har virket ulovlig som au pair mellom perioden 22.08.2018 til 12.10.2018. Begrunnelsen er at au pairen – selv om det ikke er bevist at den har utført arbeidsoppgaver for familien – har fått kulturutveksling ved å bo i familien.»

- Jeg må innrømme at det er krevende å forstå hva UDI her mener. Ut fra dette kan det synes som om det er kulturutvekslingen som var feil. Det blir for dumt at min klient skal kastes ut av landet fordi hun har fått servert kjøttkaker og fått informasjon om kollektivtransport i fem uker mens hun ventet på time hos politiet, skriver Hornburg i e-post.

Også justisminister Jøran Kallmyr har vist til det angivelige UDI-vedtaket i et Facebook-innlegg fredag morgen:

«Begrunnelsen er at au pairen - selv om det ikke er bevist at den har utført arbeidsoppgaver for familien - har fått kulturutveksling ved å bo i familien».

Au pairen klager

I går klagde Hornburg og au pairen på vedtaket. De mener den bygger på feil grunnlag, fordi kvinnen ikke jobbet i tidsrommet. De mener hun dermed ikke kan bli utvist fra Norge. Frist for å levere klagen er i dag, fredag.

10. mai måtte au pairen forlate landet etter at UDI ga henne avslag på opphold. Kvinnen befinner seg nå på Filippinene.

Hornburg forklarer at klagen inneholder både klage på avslag om opphold i Norge og kvinnens tilsvar på varsel om utvisning.

UDI har fredag morgen ikke besvart Dagbladet spørsmål om de har mottatt klagen. Kallmyr var fredag morgen hos politisk kvarter hos NRK, og bedyret nok en gang at au pairen ikke jobbet hjemme hos ham i perioden fra 22. august til 12. oktober i fjor.

- Så au pairen satte ikke på en eneste vask i løpet av to måneder? spurte programleder Bjørn Myklebust.

- Hun satte på sin egen vask, parerte justisministeren.

Kallmyr vedgår at han og kona ikke sjekket med UDI om regelverket, men sier de stolte på au pair-byrået, som skrev at au pairen kunne flytte inn før tillatelsen var i orden, så lenge hun ikke jobbet.

- Byrået var sikre på at dette var greit. Vi valgte å følge rådet - hvis det var feil, tar jeg selvkritikk, sa han.