Strid om forskningsfunn

Mener FHI-sjefen tar feil om svineinfluensa

Det er mulig at selve svineinfluensaen kunne ført til like mange narkolepsitilfeller uten vaksinen, mener FHI-direktør Camilla Stoltenberg. Helt feil, mener finsk professor.

TYDELIG FORSKJELL: I Norge var det like mange barn som fikk vaksinen mot svineinfluensa, som dem som ikke tok vaksinen. Det kunne godt vært et medisinsk forsøk satt opp på den måten, forteller forsker Mona Heier. Forekomsten av narkolepsi var ti ganger høyere i den vaksinerte gruppa. Foto: NTB
TYDELIG FORSKJELL: I Norge var det like mange barn som fikk vaksinen mot svineinfluensa, som dem som ikke tok vaksinen. Det kunne godt vært et medisinsk forsøk satt opp på den måten, forteller forsker Mona Heier. Forekomsten av narkolepsi var ti ganger høyere i den vaksinerte gruppa. Foto: NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert
heading

Verdens ledende narkolepsi-eksperter er sikre – vaksinen mot svineinfluensa førte til den nevrologiske sykdommen narkolepsi.

I disse dager legger likevel både sjefen for Folkehelseinstituttet og medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk stor vekt på at årsaken til narkolepsi også kan ligge i selve sykdommen svineinfluensa.

Dette til tross for at FHIs egen forskning viser klar sammenheng mellom vaksinen og narkolepsi, men ikke noen signifikant sammenheng mellom selve svineinfluensaen og narkolepsi.

Overhyppighet

Dagbladet har i en artikkelserie skrevet om hvordan myndighetene valgte å anbefale massevaksinasjon med en lite testet svineinfluensavaksine, mot det som var en mild pandemi i 2009. 125 nordmenn har fått utbetalt erstatning fra staten for å ha fått narkolepsi som følge av vaksinen. Eksperter mener mørketallene kan være store.

I tiåret etter vaksinen kan det være så mange som 270 flere narkolepsitilfeller enn det skulle ha vært ved normal forekomst, viser tall Norsk pasientregister har hentet ut for Dagbladet (se faktaboks).

Både det europeiske legemiddelbyrået (EMA) og Folkehelseinstituttet (FHI) erkjenner sammenhengen mellom vaksinen Pandemrix og sykdommen narkolepsi.

Men i sin kommunikasjon om vaksinen, i tilknytning til Dagbladets serie om svineinfluensavaksinen, gjør både FHI og Legemiddelverket det til et hovedpoeng at selve svineinfluensaen kan ha forårsaket narkolepsi.

IKKE SIKKER: Camilla Stoltenberg, direktør ved FHI, framhever at selve svineinfluensaviruset også forårsaket narkolepsi. Hun understreker likevel at sammenhengen mellom svineinfluensavaksinen Pandemrix og narkolepsi er godt dokumentert, og at det var en svært alvorlig bivirkning. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
IKKE SIKKER: Camilla Stoltenberg, direktør ved FHI, framhever at selve svineinfluensaviruset også forårsaket narkolepsi. Hun understreker likevel at sammenhengen mellom svineinfluensavaksinen Pandemrix og narkolepsi er godt dokumentert, og at det var en svært alvorlig bivirkning. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer

- Kunne gitt like mange

- Det er indikasjoner på at hyppigheten av narkolepsi steg blant uvaksinerte som følge av influensaen, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Vi kunne fått like mange narkolepsisyke også uten vaksinen, mener hun.

Men Stoltenberg tar feil, mener forskningsdirektør Markku Partinen ved Helsinki Sleep Clinic.

Ingen studier dokumenterer at svineinfluensaviruset i 2009 og 2010 ga økt risiko for narkolepsi i Europa, ifølge Partinen.

- Det hun sier, er ikke sant. Vi har en metaanalyse som viser at narkolepsirisikoen økte signifikant hos dem som ble vaksinert med Pandemrix i Europa, i forhold til dem som ikke ble vaksinert, sier Partinen til Dagbladet.

Den finske professoren viser til en samlestudie fra 2017, som viser at det var 5 til 14 ganger økt risiko for narkolepsi hos barn og unge det første året etter Pandemrix-vaksinasjon i Europa. For voksne økte risikoen mellom 2 til 7 ganger.

- Bare etter vaksinasjon

I Europa ser man bare en klar økning av narkolepsi i land som vaksinerte med Pandemrix i stor skala, som Finland, Sverige, Norge, Storbritannia, noen steder i Frankrike, ifølge Partinen.

- Det er ikke noen signifikant økning av narkolepsi i for eksempel Sveits eller Polen eller andre land som ikke brukte Pandemrix, sier professoren og fortsetter:

- Vi er midt i covid-krisen, og kanskje er man redde for å fortelle at vaksiner kan forårsake skader. Men jeg vil si at det er motsatt.

Han understreker at Pandemrix er den eneste vaksinen assosiert med narkolepsi, og at det ikke er noen grunn til å tro at en covid-vaksine vil gjøre det samme.

- Vi trenger vaksiner, men vi må fortelle sannheten, sier Partinen.

HELT SIKKER: Den finske nevrologen og forskeren Markku Partinen er ikke i tvil: Det var vaksinen som økte risikoen for narkolepsi, ikke viruset. - Vi har studert dette meget nøye i Europa, og i Finland. Her har vi ikke funnet noen signifikant assosiasjon med det naturlige viruset og narkolepsi. Assosiasjonen er bare mellom Pandemrix-vaksinen og narkolepsi hos disse pasientene, sier Partinen.
HELT SIKKER: Den finske nevrologen og forskeren Markku Partinen er ikke i tvil: Det var vaksinen som økte risikoen for narkolepsi, ikke viruset. - Vi har studert dette meget nøye i Europa, og i Finland. Her har vi ikke funnet noen signifikant assosiasjon med det naturlige viruset og narkolepsi. Assosiasjonen er bare mellom Pandemrix-vaksinen og narkolepsi hos disse pasientene, sier Partinen. Vis mer

Dagbladet spør Stoltenberg om hvorfor hun trekker fram en mulig sammenheng mellom infeksjon med svineinfluensa og narkolepsi.

Til dette svarer FHI-sjefen at det «belyser mulige årsakssammenhenger mellom vaksinen og narkolepsi, og kan derfor ha betydning blant annet for hva slags vaksiner man utvikler seinere».

Hun forteller at fordi vi ikke har data som viser hvem i Norge som var syke med svineinfluensa, får vi heller ikke noe klart svar på om infeksjonen i seg selv økte risikoen for narkolepsi.

- Hvis ingen hadde blitt vaksinert, så vet vi ikke hvor mange som kunne fått narkolepsi av selve sykdommen alene. Selv om risikoen sannsynligvis er svakere enn for vaksinen, så ville veldig mange flere vært syke, sier Stoltenberg.

- Økte med influensa

Legemiddelverket skriver i en artikkel på sine nettsider, som de publiserte dagen før Dagbladets første sak om svineinfluensvaksinen, at studier viser at «risikoen for narkolepsi økte med influensasykdom, slik at influensa i seg selv kan også gi narkolepsi».

Legemiddelverket viser til en norsk studie av forskeren Lill Trogstad fra 2017 (se faktaboks).

Studien, der Camilla Stoltenberg er en av forfatterne, viser at vaksinen Pandemrix ga 17,2 ganger økt risiko for narkolepsi første halvår etter vaksinasjon. Svineinfluensa i seg selv, ga 3,3 ganger økt risiko samme periode. Denne sammenhengen baserer seg på bare fire personer som utviklet narkolepsi etter influensainfeksjon, hvorav tre av disse også var vaksinert med Pandemrix.

Studien konkluderer med sterk assosiasjon mellom vaksinen og narkolepsi. Den «antyder også at risikoen for narkolepsi økte etter influensasykdom, men disse tallene må tolkes med forsiktighet», skriver FHI selv i sin presentasjon av forskningen.

Hovedforfatter Lill Trogstad ved FHI, bekrefter funnene, men viser til en kinesisk studie som underbygger at også selve influensaen kan ha ført til flere narkolepsitilfeller (se faktaboks).

- Det er ingen tvil om at risikoen var økt etter vaksinasjon - som vår studie helt klart viser. I tillegg kan vi ikke utelukke at også influensainfeksjon kan spille en rolle, men vårt datagrunnlag er for svakt for å kunne konkludere sikkert om dette, skriver Trogstad i en e-post til Dagbladet.

MANGE TOK: 2,2 millioner nordmenn, av dem 500 000 barn, tok vaksinen mot svineinfluensa vinteren 2009/2010. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
MANGE TOK: 2,2 millioner nordmenn, av dem 500 000 barn, tok vaksinen mot svineinfluensa vinteren 2009/2010. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet Vis mer

Tre forklaringer

Dagbladet spør Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, om det å trekke fram en sammenheng mellom selve viruset svineinfluensa og narkolepsi er et forsøk på å tåkelegge bivirkninger av vaksinen.

- Nei, absolutt ikke. Det fantes i utgangspunktet minst tre mulige forklaringer: at influensaen i seg selv gir en økt hyppighet av narkolepsi, at det er influensa pluss vaksine som gir økt hyppighet, eller at det er vaksinen. Det ble etter hvert klart at vaksinen var den viktigste årsaken til narkolepsi, sier Madsen.

Han understreker at flere utenlandske studier har kunnet peke på en sammenheng med selve viruset.

- Klar sammenheng

Forskeren og nevrologen Mona Morgenstierne Heier ledet den første norske studien som viste en sammenheng mellom Pandemrix-vaksinen og narkolepsi hos barn, publisert i 2013. Hun er ikke i tvil:

- I Norge er det veldig lett å si at det var vaksinen, ikke selve viruset, som førte til narkolepsi. Det var omtrent like mange barn som var vaksinert, som uvaksinert. Man fikk altså to sammenliknbare grupper. Det var tilfeldig, men det kunne godt vært et medisinsk forsøk satt opp på den måten, sier hun.

FHIs beregninger viser at vaksinedekningen blant norske barn var 47 prosent, rundt 500 000 barn under 18 år tok vaksinen mot svineinfluensa.

Heiers studie viser at de første to åra etter vaksineringen fikk 58 vaksinerte barn symptomer på narkolepsi. I den uvaksinerte gruppa var det registrert fem tilfeller av narkolepsi.

- I den gruppa som var vaksinert, fikk man plutselig en tidobling av normal forekomst av narkolepsi, mens man i den uvaksinerte gruppa ikke fikk flere enn normalt. Det var veldig lett å se forskjellen, sier Heier.

Erkjenner risiko

- Det verserte rykter om at sammenhengen mellom Pandemrix og narkolepsi ikke var reell, og at hele greia var medieskapt, sier Mona Heier, tidligere overlege ved nevrologisk avdeling på OUS, Ullevål, nå pensjonist. Hun fortsetter:

- For å få en stopper for den håpløse diskusjonen der, så var det veldig viktig å få ut våre funn så fort som mulig.

Heier viser til at de målte hypokretininnholdet i spinalvæsken til pasientene - det var ikke lenger målbart. Dette er objektive – og ikke «medieskapte» - funn, presiserer Heier.

Hypokretin er et stoff som regulerer våkenhet og søvn. Ved narkolepsi type 1 er de hypokretinproduserende cellene i hjernen ødelagt.

De europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) har nå listet narkolepsi som en mulig bivirkning av vaksinen i produktomtalen av Pandemrix.

- Her står det at vaksinen er forbundet med ytterligere 1 til 8 tilfeller av narkolepsi for hver 100 000 vaksinerte, skriver EMAs pressekontakt i en e-post til Dagbladet.

EMA understreker at årsaken til sammenhengen mellom Pandemrix og den sjeldne bivirkningen narkolepsi ikke er kjent.

HASTET: Nevrolog Mona Morgenstierne Heiers studie ble publisert i 2013, men to år før ble funnene presentert på en internasjonal søvnkonferanse. Det var viktig for henne å få funnene fort ut.
HASTET: Nevrolog Mona Morgenstierne Heiers studie ble publisert i 2013, men to år før ble funnene presentert på en internasjonal søvnkonferanse. Det var viktig for henne å få funnene fort ut. Vis mer

Innrømmer ikke

Produsenten av vaksinen, GlaxoSmithKline (GSK) har derimot aldri innrømmet at det er en årsakssammenheng mellom vaksinen og narkolepsi.

Selskapet skriver til Dagbladet at narkolepsi er en kompleks sykdom, med flere mulige årsaker, deriblant genetikk og miljøfaktorer, som infeksjon.

«Flere studier har vist en økning i tilfeller av narkolepsi også i den uvaksinerte befolkningen under pandemien i 2009/10 og i 2013 knyttet til H1N1-viruset (svineinfluensa, journ.anm.)», skriver GSK.

heading Les alle sakene her

Økning i narkolepsi etter 2009

Totalt har Norsk pasientregister (NPR) registrert 1066 nye tilfeller for diagnosekoden narkolepsi (type 1 og 2) fra 2010 til 2019.

En tidligere studie fra FHI viser at ca 60 prosent av disse kan antas å være reelle diagnoser.

Beregnet normal forekomst for narkolepsi er 0,5-1,0/100 000/år (gjennomsnitt 0,75/100 000/år i en befolkning på ca. 5 mill.). Det gir forventet ca 370 nye pasienter på 10 år.

Det betyr at det, ifølge disse beregningene, er en overhyppighet på ca. 270 nye tilfeller av narkolepsi i tiåret etter vaksinen.

Nevrolog Mona Heier har sett på tallene for Dagbladet. Hun mener de passer med inntrykket av antall økte tilfeller av narkolepsi etter svineinfluensa-vaksinen. Heier understreker at det er noe usikkerhet knyttet til beregningene, fordi NPR ikke skiller på narkolepsi type 1 og type 2. Det er likevel rimelig å anslå en overhyppighet på ca. 270 nye tilfeller av narkolepsi etter vaksinen mot svineinfluensa, mener hun.

Kilde: Norsk pasientregister / Helsedirektoratet og Mona Morgenstierne Heier

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer