Mener politiet vil ødelegge bevis

Politi og påtalemyndighet vil ødelegge etterforskingsmateriale i Nokas-saken, som forsvarerne tror kan inneholde viktig informasjon til fordel for deres klienter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Materialet gjelder en del av informasjonen som politiet har samlet inn gjennom såkalt kommunikasjonskontroll, som telefonavlytting, datakommunikasjon og sporing av mobiltelefoner. Politiet vil slette den delen av dette materialet som politiet sjøl mener ikke har betydning for å opplyse saken fullt og helt, når den starter i Stavanger tingrett 19. september.

Advokat John Chr. Elden, Erling Havnås forsvarer, reagerer kraftig på at politiet vil ødelegge det han betegner som mulig bevis, uten at forsvarerne får gjennomgått materialet først.

-  Det er uholdbart at politi og påtalemyndighet på egen hånd skal styre hva vi forsvarere skal kunne bruke som bevis i tingretten. Saken er av prinsipiell betydning, og kan ende i Høyesterett. Det politi og påtalemyndighet legger opp til, er trolig i strid med prinsippet om fair trial og jevnbyrdighet mellom partene med hensyn til adgang til bevismidler, sier Elden.

Etter begjæring fra forsvarerne har Stavanger tingrett foretatt en såkalt ekspressberammelse for å avgjøre om forsvarerne skal få innsyn. Forsvarernes anmodning ble sendt tingretten i går, og rettsmøtet starter i tingretten i dag kl. 09.

REAGERER: Erling Havnås forsvarer John Chr. Elden.