Meningsløst av AF

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Akademikernes Fellesorganisasjon trosser nå vanlige kjøreregler i arbeidslivet. Etter at regjeringen tirsdag kveld grep inn med tvungen lønnsnemnd mot en del grupper i helsevesenet, vil AF fortsette streiken helt til loven er rettskraftig. I praksis betyr det at den skal vedtas både i Odelstinget og i Lagtinget og så sanksjoneres etterpå. Med de frister som skal følges for saksbehandlingen, vil streiken kunne vare til over helga. Det kan bli skjebnesvangert for mange pasienter.
  • Dette er en helt uvanlig framgangsmåte fra AFs side og bryter alle krav til anstendighet. Når regjeringen har bestemt seg for tvungen lønnsnemnd, pleier streiker straks å bli avbrutt. Men AF hevder at regjeringen forsøker å splitte organisasjonen fordi andre medlemmer også streiker. I klartekst betyr det at AF ber om tvungen lønnsnemnd for alle som er i streik. Det er en oppsiktsvekkende handlemåte fra en arbeidstakerorganisasjon.
  • Etter at Statens helsetilsyn hadde slått alarm om at streiken på sykehusene setter liv og helse i fare, måtte regjeringen handle. Når den ikke grep inn mot alle AF-medlemmer som streiker, betyr det at dennne regjeringen ønsker å begrense bruken av tvungen lønnsnemnd. Tidligere regjeringer ville ha beordret samtlige streikende tilbake i jobb. Det er paradoksalt at AF protesterer mot at streikeretten nå er utvidet. I tillegg er det selvsagt uansvarlig å fortsette en streik som truer liv og helse. AF kan ikke overprøve Helsetilsynets rapporter.
  • Fra fredag har AF tatt ut flygelederne i streik. Det er vanligvis ensbetydende med bønn om lønnsnemnd, og viser hvilket uføre AF har havnet i. Med ett av de beste lønnsoppgjørene i manns minne har AF likevel hatt behov for å vise muskler for å hindre ytterligere avskalling fra egne rekker. På den måten har de kjørt seg opp i et hjørne der de bryter vanlige spilleregler. I tillegg kan deres handlemåte nå bare føre til sviktende sympati blant folk flest.