Menn er ikke fienden

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

KRISESENTRE: Vold i nære relasjoner er et alvorlig problem og svært ødeleggende for voksne og barn som utsettes for den. Det er derfor svært beklagelig at man i visse kretser fremdeles bruker debatten omkring vold og krisesentre til å bekjempe menn.

Nestleder i Norsk Kvinnesaksforening uttrykker i Dagbladet 30. juni en bekymring for at menn utsatt for vold i nære relasjoner skal få et lovfestet krisesentertilbud fra 2010. Hun setter spørsmålstegn ved om menn overhodet trenger et slikt tilbud og er bekymret for om etableringen av et krisesentertilbud for menn vil gå ut over tilbudet til kvinner.

Solheim kan ikke ha fått med seg at flere studier viser at også menn utsettes for vold i nære relasjoner. I en studie utført av Norsk institutt for by- og regionforskning i 2005 kom det fram at hver fjerde kvinne og hver femte mann hadde opplevd at samboer eller ektefelle hadde anvendt fysisk makt. At volden som rammer menn vanligvis er mindre grov enn den som rammer kvinner, gjør den ikke mindre alvorlig. Også for barn som opplever at far utsettes for vold er situasjonen like alvorlig som når dette rammer mor.

Krisesenterloven påbyr individuell tilpasning i forhold til alder, etnisitet, funksjonsnedsettelser og voldserfaringer i tillegg til kjønn. Tilpasningen til kjønn er dermed bare en av flere tilrettelegginger som vil koste penger. I tillegg kommer påleggene som vil følge av forskrifter som er varslet i forhold til kompetanse og sikkerhet. På denne bakgrunn blir det noe søkt å bare fokusere på kostnader som vil komme menn og deres barn til gode.

Bekymringen for kostnadene synes imidlertid å komme i bakgrunnen når Solheim i neste sekund krever at tilbudet til menn må etableres i egne enheter. Det er ikke nok at krisesentre for kvinner og menn skilles, skriver Solheim. «Skal kvinnene i krisesentrene bevare anonymitet og trygghet, kan det ikke være menn i nærheten». Denne uttalelsen er i seg selv oppsiktsvekkende og bekrefter etter vår oppfatning at det er mannen og ikke volden som er i fokus. Vi tror ikke norske kommuner vil kjøpe argumenter som dette når de skal planlegge et godt og helhetlig tilbud til kvinner, menn og barn.

Norsk Kvinnesaksforening har dessverre blitt værende igjen i syttiårenes argumentasjon, mens vi andre har gått videre for lengst.