Menn i Oslo-øst dør 9 år før menn i Oslo-vest

Forskjellen på forventet levealder for kvinner øker.

FORSKJELL: Det er stor forskjell på forventet levealder i de forskjellige bydelene i Oslo. Foto: Kyrre Lien/SCANPIX.
FORSKJELL: Det er stor forskjell på forventet levealder i de forskjellige bydelene i Oslo. Foto: Kyrre Lien/SCANPIX.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forskjellen på forventet levealder mellom Oslos bydeler er fortsatt svært store. En artikkel publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at på slutten av 2000-tallet var de 8,8 år for menn og 6,9 år for kvinner, når man sammenlikner bydelene med høyest og lavest levealder. Til sammenlikning var de fylkesvise forskjellene i levealder i Norge 3,4 år for menn og 2,6 år for kvinner.

Når man sammenlikner bydelene med høyest og lavest levealder, gikk forskjellen i menns levealder ned fra 10,7 til 8,8 år i perioden 2000-2011. For kvinner er forskjellen mellom bydelene mindre, men den økte fra 5,4 til 6,9 år.

- Jeg ble litt overrasket over at forskjellen mellom den bydelen med høyest og lavest levealder økte for kvinner i perioden 2000-2011. Det er ikke noe jeg har sett tidligere, sier Kjersti Norga?rd Berntsen, demograf og førstekonsulent i forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå.

Både menn og kvinner lever lengre enn tidligere i Oslo, men mens forskjellen fra bydel til bydel blant menn krymper - øker den for kvinnene.

Under 70 år Gjennom hele 2000-tallet er det de tre bydelene i indre by øst som skiller seg ut med særlig lav levealder: Sagene, Gamle Oslo og Grünerløkka. Den laveste levealderen finner vi blant menn på Sagene. På starten av 2000-tallet var forventet levealder blant menn i denne bydelen under 70 år.

Utover 2000-tallet økte imidlertid levealderen på Sagene til over 73 år. Også for menn i Gamle Oslo steg levealderen betraktelig i løpet av denne perioden. Blant menn på Grünerløkka stagnerte derimot nedgangen i dødelighet, og fra 2004-2007 til 2008-2011 sank forventet levealder med 0,4 år.

Lengst i vest I den andre enden av skalaen finner vi de tre bydelene i ytre by vest: Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker. Gjennom hele 2000-tallet er det menn fra Vestre Aker som har hatt byens høyeste levealder. Mot slutten av tidsperioden var forventet levealder i denne bydelen rundt 82 år - omtrent ni år høyere enn på Sagene.

- Levealderen i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene i indre by øst er like lav som i noen østeuropeiske land som Polen og Slovakia. Kvinner som bor i bydelene som Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker på beste vestkant, lever derimot nesten like lenge som japanske kvinner. De har den høyeste levealderen i verden, sier Kjersti Norga?rd Berntsen til Dagbladet.

Levealderen blant menn har steget betraktelig i alle bydeler fra 2000-2011. Samtidig er forskjellen mellom bydelene med høyest og lavest levealder fortsatt stor. Mens forventet levealder var 10,7 år høyere i Vestre Aker sammenliknet med Sagene i 2000-2003, ble denne forskjellen redusert til 8,8 år i 2008-2011. Årsaken til dette er at levealderen på Sagene økte med 4 år i løpet av 2000-tallet, mens levealderen i Vestre Aker bare økte med 2,1 år. I de andre bydelene har levealderen steget med mellom 1 år og 4,2 år.

- Hvorfor er det så store forskjeller mellom bydelene?

- Artikkelen er en beskrivelse av dødelighetsmønsteret i Oslo i løpet av 2000-tallet, og kan ikke si noe om årsakene til levealdersforskjellene. Når det er sagt så vet vi at personer for eksempel med lav utdanning og inntekt, sosialhjelpsmottakere og enslige generelt sett har lavere levealder enn andre. Noen bydeler har en større andel av befolkningen med slike kjennetegn. I tillegg kan man tenke seg at trekk ved bydelen, for eksempel tilgang til grøntområder, kan ha en betydning, sier Kjersti Norga?rd Berntsen.