Menn tar 80 % av skatteletten

Menn stikker av med over 80,9 prosent av de samlede skattelettelser som er gitt for åra 2002, 2003 og som regjeringen planlegger for 2004.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kvinner får til sammenlikning 19,1 prosent av de skattelettelser som er gitt i form av redusert boligskatt, lavere toppskatt og fjerning av utbytteskatt på mottakers hånd. Det viser beregninger Finansdepartementet har utført for SVs stortingsgruppe.

- Ikke overrasket

Fungerende direktør i Likestillingssenteret, Mona Larsen-Asp, er ikke overrasket over tallene.

- Slike skjevheter som skattereglene her har ført til, er ikke rimelige i likestillingslandet Norge. Hvis regjeringen hadde ønsket å redusere forskjellene og bidra til likestilling, burde den gitt større skattelettelser til dem som har minst. Og de fleste kvinner tjener mye mindre enn menn.

- Myndighetene har en soleklar plikt og et ansvar for at man lager systemer som sørger for at kvinner får samme uttelling som menn, sier Asp.

«Alt til menn»

Når det gjelder andelen av toppskatteletten får mennene hele 85 prosent, kvinnene får 15.Når det gjelder andelen av skatteletten på utbytte får mennene 82,4 prosent, kvinnene 17,7.Noe jevnere er det i andelen av boligskatteletten: Menn får 62,8 prosent, kvinnene 36,6.

Noe av forklaringen er at det er flere mannlige enn kvinnelige skatteytere som omfattes av de skattelettelsene som SVs stortingsgruppe spør om.

Det er 50 prosent flere menn enn kvinner som betaler boligskatt, og dermed får glede av lettelsene. Det er nesten dobbelt så mange menn som kvinner som mottar utbytte.

Og det er nesten tre ganger så mange menn som hadde så høy inntekt at de betalte toppskatt da den ble redusert, og som dermed nøt godt av lettelsene.

Vinnerne og taperne

De største vinnerne er menn mellom 44 og 54 år. De har i gjennomsnitt fått 5900 kroner i lettelser i boligskatten, 70100 kroner i lettelser i utbytteskatten og 25300 kroner mindre i toppskatt.

Vinnernes kvinnelige jevnaldrende, altså kvinner i alderen 44 til 54 år, får markert mindre i lettelse. De får i gjennomsnitt 4700 kroner av den samlede boligskattelettelsen, 25600 kroner av lettelsene i utbytteskatt og 11000 kroner av det som er gitt i reduksjon i toppskatten.

De som har fått minst glede av skattelettelsene, er unge i alderen 17- 24 år av begge kjønn. De har fått mindre enn 1 prosent i skattelette. Men så har de heller ikke hatt så stor skattebyrde som særlig menn i eldre aldersgrupper har hatt.

<B>MISBRUKTE SJANSEN: </B> - Hvis regjeringen hadde ønsket å redusere forskjellene og bidra til likestilling, burde den gitt større skattelettelser til kvinnene, sier Mona Larsen-Asp i Likestillingssenteret.