- VANSKELIGE SAKER: - Potensielle ofre kan ha opphold i Norge på kortvarig arbeids- og oppholdstillatelse som sesongarbeidere. Dette kompliserer etterforskningen og gjør det vanskeligere å identifisere ofrene, sier Ida Dahl Nilssen fra Kripos. Foto: FRANK KARLSEN/DAGBLADET
- VANSKELIGE SAKER: - Potensielle ofre kan ha opphold i Norge på kortvarig arbeids- og oppholdstillatelse som sesongarbeidere. Dette kompliserer etterforskningen og gjør det vanskeligere å identifisere ofrene, sier Ida Dahl Nilssen fra Kripos. Foto: FRANK KARLSEN/DAGBLADETVis mer

- Menneskehandelofrene er livredde og stoler ikke på politiet

Dyrt og vanskelig å etterforske, sier Kripos i en ny redegjørelse.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet):  Etter anmodning fra Koordineringsenhet for ofre for menneskehandel (KOM) i Politidirektoratet har Kripos oppsummert de utfordringene som utfordringene de møter i saker hvor det er mistanke om tvangsarbeid.

- Sakene er komplekse av flere årsaker, sier seniorrådgiver Ida Dahl Nilssen i Kripos til Dagbladet.

Komplekse saker - Grunnleggende kulturforskjeller og språklige utfordringer kan i mange tilfeller være en utfordring i etterforskningen. Bakmennene er ofte fra samme land som ofrene, og gjennom samarbeid med andre i hjemlandet har de kontroll på ofrene.  Dette samarbeidet kan være et ledd i organisert kriminalitet hvor trusler kan forekomme, sier Dahl Nilssen.
 
De potensielle ofrene kan i mange tilfeller være lite villig til å samarbeide med norsk politi, ifølge Kripos, som trekker fram flere grunner til dette:

• Ikke tillit til norske myndigheter
• Frykt for konsekvenser
• Frykt for represalier
• Frykt for tap av inntekt
• Ser ikke på seg selv som ofre.
 
Dyrt å etterforske - Potensielle ofre kan ha opphold i Norge på kortvarig arbeids- og oppholdstillatelse som sesongarbeidere. Dette kompliserer etterforskningen og gjør det vanskeligere å identifisere ofrene, sier Ida Dahl Nilssen.
 
- Erfaringsmessig er de potensielle ofrene fra land det kan være vanskelig å samarbeide med hva gjelder utveksling av informasjon og innhenting av bevis i sakene. Årsakene kan være problemer med korrupsjon eller forståelsen av begrepet «tvangsarbeid», sier hun.

I løpet av 2013 har Kripos bistått flere politidistrikter i etterforskning av saker som gjelder menneskehandel. Sakene dreier seg i all hovedsak om utnyttelse til tvangsarbeid.

- I mange tilfeller er etterforskning svært omfattende og ressurskrevende, ikke minst på grunn av høye tolkeutgifter.

Øker Dagbladet har gått igjennom politidirektoratets rapporter om anmeldt kriminalitet fra 2009 til 2013 - som viser en klar økning i antall anmeldelser av menneskehandel til utnyttelse i tvangsarbeid eller tvangstjenester. I fjor forekom det 39 tilfeller, mot 22 i 2012 og 12 i 2011. I 2010 var tallet 10, i 2009 var tallet sju. Politiets hypotese er at dette skyldes økt fokus på problemet.

Tove Eriksen i Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel i Politidirektoratet jobber nå med de siste tallene.

- Vi har gode grunner til å anta at det er mørketall hva gjelder omfanget av menneskehandel til tvangsarbeid. Informasjon og erfaringer vi har fått fra ulike aktører tyder på at dette området er mer omfattende enn hva som til nå er blitt avdekket. Politiet kan ikke løse dette alene, her kreves det mer kunnskap og godt samarbeid mellom alle relevante etater, sier Eriksen til Dagbladet.

- Jo mer fokus man har på det, jo mer kunnskap du har om det, jo større er mulighetene og sannsynligheten for å avdekke menneskehandelen og identifisere ofrene. Dette er sammensatte og ressurskrevende saker å etterforske

- UTFORDRINGER: - Grunnleggende kulturforskjeller og språklige utfordringer kan i mange tilfeller være en utfordring i etterforskninge, sier Ida Dahl Nilssen fra Kripos. Foto: FRANK KARLSEN/DAGBLADET
- UTFORDRINGER: - Grunnleggende kulturforskjeller og språklige utfordringer kan i mange tilfeller være en utfordring i etterforskninge, sier Ida Dahl Nilssen fra Kripos. Foto: FRANK KARLSEN/DAGBLADET Vis mer