Mens vi venter ...

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

• Norges Banks hovedstyre besluttet i går å opprettholde styringsrenta på 1,75 prosent, men det er liten tvil om at renta skal opp. Spørsmålet er når det skjer, i hvor raske rykk og hvor mye. Og inntil så skjer vil rekordopplånte husholdninger leve i nervøsitet for økte renteutgifter. Det merkes allerede i boligmarkedet. Svært mange vil selge, og relativt færre vil kjøpe. Og bare en endring i forholdet mellom tilbud og etterspørsel kan føre til lavere vekst i boligprisene. Meklere og analytikere spår utflating av prisene, men ikke nedgang. Det gjør de dels på profesjonelt grunnlag, og dels, trolig, av frykt for å påvirke et nervøst marked med selvforsterkende spådommer.

• Norges Bank skriver i en pressemelding at veksten i norsk produksjon er sterk og etter hvert mer selvdreven. Isolert sett, skriver banken, ville en høyere rente redusert risikoen for at kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi blir for høy. Og høy kapasitetsutnyttelse kan skape flaskehalser i økonomien og sterkere vekst i eiendomspriser og i husholdningenes låneopptak.

• Men inflasjonen, som Norges Bank har som mål for sin pengepolitikk, trekker i retning av lavere rente. Når disse to hensynene veies mot hverandre blir renta - foreløpig - stående uendret. Men signalene om en relativt snarlig oppgang er tydelige. Dagens rentenivå beskrives som «uvanlig» lavt. Man har forventninger om at aktiviteten i økonomien fortsetter å øke raskt i år og neste år. Samtidig tror sentralbanken at importen fra lavprisland i mindre grad vil holde inflasjonen nede i tida framover, slik den har gjort det siste året. Og fra Finansdepartementet hører vi både finansminister og statssekretær minne bedrifter og husholdninger om at de må være forberedt på et mer «normalt» rentenivå.

• På denne måten forbereder våre orakler oss på at lån kan bli dyrere å betjene. Om det får de store masser til å endre låneatferd er mer usikkert. De låner og betaler det de føler de må og har råd til i øyeblikket. Og det er sannsynligvis nok at den mest lettskremte delen av befolkningen holder litt igjen. Da blir det akkurat passe vekst og rentenivå fram til valget.