HEKTISK HVERDAG OG DÅRLIG OPPLÆRING: Er noen av problemene Nav-ansatte peker på i en ny forskningsrapport. Illustrasjonsfoto: BJØRN LANGSEM
HEKTISK HVERDAG OG DÅRLIG OPPLÆRING: Er noen av problemene Nav-ansatte peker på i en ny forskningsrapport. Illustrasjonsfoto: BJØRN LANGSEMVis mer

Mer arbeid, dårlig opplæring og dårlig service til brukerne

Slik opplever Nav-ansatte hverdagen sin, ifølge ny forskningsrapport.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Økt arbeidsbelastning, for dårlig opplæring, mer sykefravær, feilslått organisasjonsmodell og dårlig service til brukerne. Slik opplever de ansatte i NAV sin nye arbeidssituasjon ifølge en ny forskningsrapport.

Rapporten fra Arbeidsforskningsinstituttet som legges fram i dag, er en del av en store evalueringen av NAV-reformen. Den er basert på spørreskjemaundersøkelse med NAV-ansatte i pilotkommunene og et utvalg av NAV-kontorene som startet opp høsten 2007. Ordførere og rådmenn er også spurt om hvordan NAV-reformen fungerer.

Rapporten viser at etableringen av de såkalte forvaltningsenhetene oppleves som en ekstrabelastning for lokalkontorene. De regionale forvaltningsenhetene har overtatt stønadsvedtak og utbetaling av trygdeytelser.

Tanken er at dette skal styrke likebehandlingen for brukerne og frigjøre lokalkontorene til oppfølging av brukerne. Men så langt ser ikke flertallet av medarbeiderne ved NAV-kontorene noen gevinst av omorganiseringen, tvert imot.

Dobbeltarbeid
Mange mener at omorganiseringen har ført til dobbeltarbeid. Saksbehandlingen har ikke blitt raskere.

— Lokalkontorene blir tappet for trygdefaglig kompetanse ved at medarbeidere trekkes ut eller søker seg over til forvaltningsenhetene. Det fører til stor belastning på de få medarbeiderne med trygdekompetanse som er igjen i lokalkontorene. De må både gjøre de trygdeoppgavene som fortsatt skal være i lokalkontorene, og samtidig bidra i kompetanseoverføring til andre medarbeidere i kontoret, oppsummerer forskerne Tone Alm Andreassen og Kristin Reichborn-Kjennerud.

For dårlig opplæring
Andre funn i rapporten er:

• To av tre medarbeidere i de nye NAV-kontorene oppgir at de har fått nye arbeidsoppgaver etter etableringen av Nav-kontoret.

• Over halvparten av medarbeiderne, både pilotkontorene og i de nye kontorene, opplever at de i noen grad har fått tilstrekkelig opplæring til å mestre de nye oppgavene.

• Få opplever at de har fått nok opplæring.

• Det er kolleger ved eget kontor som gir den nyttigste opplæringen, mener de ansatte.

• Ni av ti medarbeidere mener NAV-reformen har medført økt arbeidsbelastning.

• Over halvparten av medarbeiderne i de nye kontorene opplever at økt turnover og sykefravær er en belastning for NAV-kontoret. Særlig ansatte ved de store kontorene opplever økt sykefravær.

- Lov å komme med frustrasjoner
Tross økte belastninger mener mange NAV-ansatte at reformen helt eller delvis vil gi et bedre tilbud til brukerne når reformen er i havn.

Flere ansatte ved pilotkontorene enn i 2007 opplever nå gevinster av NAV-reformen. Ved de nyere NAV-kontorene er det fremdeles under halvparten av medarbeiderne som opplever bedre arbeidsflyt og raskere saksbehandling internt. Men utviklingen går i positiv retning, skriver forskerne.

— Alle endringene skjer samtidig, og reformen er stor og kompleks. Mange ansatte synes det er tøft og vanskelig. Det må være lov å komme med frustrasjoner, sier leder Kari Bansal ved Nav Ullensaker i Akershus til Dagsavisen.

Hovedtillitsvalgt i NTL Nav, Jarle Berge, uttrykker bekymring for at Nav-ansatte føler de sliter med et tungrodd system overfor NRK.

- Er det riktig, er de svært ineffektiv saksbehandling, og det er ikke bra. Det vi sliter med, er forholdet mellom lokalkontorene, som behandler søknadene, og Nav forvaltning, som fatter vedtakene. Der må det ryddes opp, sier Berge til nrk.no.