STRANDSONE-FAN: Ordfører i Os kommunen Terje Søviknes er stor tilhenger av å gi dispensasjoner til bygging i strandsonen. Her er vi i Smeavågen, hvor Os kommune har bygget et friluftsområde i strandsonen.
Foto: Tor Erik H. Mathiesen
STRANDSONE-FAN: Ordfører i Os kommunen Terje Søviknes er stor tilhenger av å gi dispensasjoner til bygging i strandsonen. Her er vi i Smeavågen, hvor Os kommune har bygget et friluftsområde i strandsonen. Foto: Tor Erik H. MathiesenVis mer

Mer bygging i strandsonen

Byggeaktiviteten i strandsonen skjøt fart i 2009 etter et par år med nedgang. Økningen var størst på fastlandet utenfor tettbygde strøk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Oslo (NTB-Mats Rønning): 4.676 bygg i det såkalte 100-metersbeltet ble påbegynt i 2009. Det er 8 prosent flere enn året før. Antallet ligger likevel under nivået fra 2006, da 5.645 bygg ble igangsatt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. På grunn av etterslep i registreringen av bygningsdata for 2010 fra kommunene presenteres nasjonale tall for igangsatte bygg kun fram til og med 2009.

De aller fleste fylker hadde en økning i byggevirksomheten i strandsonen i 2009 i forhold til året før. Unntakene er Sør-Trøndelag og Troms, der færre bygg ble igangsatt. Hordaland topper lista over fylker med flest igangsatte bygg i 100-metersbeltet.

Tettbygd i Oslofjorden Byggeaktiviteten var størst i 2009 i det SSB beskriver som spredt bebyggelse og jomfruelig terreng, mens norske tettsteder registrerte en tilbakegang i nybyggingen. I utkantstrøk er fritidsboliger den vanligste bygningstypen, men i 2009 ble det bygd flere nye naust, båthus og sjøbuer enn fritidsboliger.

I kommunene langs Oslofjorden ligger 52 prosent av strandsonen innenfor en omkrets av 50 meter eller mindre fra en bygning. I presskommunene langs kysten fra Sørlandet og nordover til og med Trøndelag er det samme tallet 29 prosent. I kystkommuner med lavere utbyggingspress er kun 12 prosent av strandsonen bygningsnær, melder SSB.

Bare 39 prosent av strandsonearealet i Oslofjordregionen er potensielt tilgjengelig for allmennheten og ikke beslaglagt av jernbane, vei, bebygd areal eller dyrket mark. Det tilsvarende tallet for områder med mindre arealpress er 74 prosent.

Utbyggingsmønsteret har medført at 38 prosent av kystlinjen på fastlandet inkludert øyer med fastlandsforbindelse ligger inntil 100 meter fra en bygning, mot kun 12 prosent av kystlinjen på øyene.

Nye regler Også byggevirksomheten langs norske vassdrag økte i 2009. I alt ble 4.846 bygninger igangsatt i 100-metersbeltet langs alle innsjøer og større elver - 170 flere enn langs kysten. Vassdragene utgjør imidlertid en strekning som er 2,7 ganger så lang som kystlinjen. Kun 7,2 prosent av vassdragene ligger inntil 100 meter fra en bygning.

Regjeringen la tidligere i år fram nye retningslinjer for bygging i 100-meterbeltet. De nye reglene deler Norge inn i tre presskategorier. Oslofjordregionen er i kategori én - hvor det er minst strandplass per innbygger. Her vil forbudet bli håndhevet strengest.

I kategori to, der presset fortsatt er stort, men likevel noe mindre, ligger sørlandskysten og sentrale deler av Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelags-fylkene. Kategori tre omfatter de mindre sentrale delene av fylkene på vestlandskysten opp til Trøndelag samt alle kystkommunene i Nordland, Troms og Finnmark.

Her gis det større rom for næringsvirksomhet i sjøkanten, for eksempel rorbuer for turister.

(NTB)