Mer enn 300 nesten-ulykker

Fra og med 1997 er det blitt innrapportert flere hundre nestenulykker. Samtidig er det registrert en betydelig underrapportering, bekrefter direktør Sverre Quale i Jernbanetilsynet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

il sammen 32 ganger i fjor kjørte tog mot rødt lys. I to av tilfellene kunne dette ført til ulykker, men det automatiske togstoppsystemet stanset togene, opplyser Jernbaneverket.

De to hendelsene som kunne ført til ulykker inntraff på Sørlandsbanen 5. januar i fjor og på Dovrebanen 27. oktober. I disse to tilfellene var ikke lokomotivførerne klar over at de skulle stoppet.

Underrapportering

I 26 av de øvrige tilfellene var lokomotivføreren klar over at han skulle stoppet for rødt lys.

Av forskjellige grunner, som glatte skinner eller feilbedømmelse av bremsekraften, har ikke lokomotivføreren klart å stoppe foran signalet.

Eksakt hvor mange nestenulykker som faktisk er registrert siden tilsynets opprettelse i 1996, kan ikke Quale svare på. Fra annet hold i tilsynet får Dagbladet opplyst at antall innrapporterte nestenulykker og såkalte faktiske hendelser ikke ligger langt fra 300. Fra nok et annet hold oppgis antallet 230.

I tillegg kommer altså en ikke tallfestet underrapportering, som av Quale betegnes som betydelig.

Alvorlige brudd

Likevel gjør Quale det klart overfor Dagbladet at dette nødvendigvis ikke er veldig mye.

-Jeg trodde i utgangspunktet at jernbanedrift var veldig sikkert, og ut fra den forestillingen ble jeg overrasket over det høye antallet nestenulykker. Samtidig er det positivt at så mange registreres, enkelt nok fordi vi da kan gjøre noe med problemene, presiserer Quale.

Tilsynets direktør mener sikkerhetskulturen i NSB og Jernbaneverket har bedret seg betydelig den seinere tida, men at det var store problemer til å begynne med etter at Jernbanetilsynet ble etablert i 1996.

I Jernbanetilsynets rapport om alvorlige avvik, mangel på overholdelse av krav fastsatt i jernbaneloven, ble det funnet hele 22 alvorlige forhold bare for området region nord, som innbefatter Rørosbanen.

Rapporten omtaler en rekke tilfeller av kjøring på rødt lys, blant annet på Vestfoldbanen og Ofotbanen. Rørosbanen har imidlertid ikke vært undersøkt spesielt i denne rapporten.

Overdrevet?

Quale vil likevel ikke betegne funnene i rapporten som dramatiske. Han mener avisene har overdrevet sikkerhetsbruddene. Samtidig innrømmer Quale at tilsynet tidlig registrerte en mangelfullt utviklet sikkerhetskultur i jernbanen.

Statsråd Dag Jostein Fjærvoll sier dette om funnene:

- Når slike opplysninger blir kjent, skaper det alltid uro.

Han forsikrer at arbeidet med å lage nye og bedre rutiner for lengst er i gang.

- Fra nå av skal sikkerhetsoppfølgingsarbeidet gis førsteprioritet, sier Fjærvoll.

{ndash}Innenfor all norsk jernbanevirksomhet er det egentlig ikke så mye med noen hundre nestenulykker, spesifiserer tilsynsdirektør Quale.

Han sier at dersom det på noen måte settes spørsmålstegn ved tilsynets faglige integritet, så vil han slutte på dagen.