MER ENN PENGER: KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad finner mye godt i budsjettet, men understreker at det er mye som må på plass dersom KrF skal forhandle med regjeringspartiene. Det er likevel ikke bare penger som avgjør for KrF, sier Ropstad. KrF-leder Knut Arild Hareide har frarådet partiet å forhandle budsjett med regjeringen i år, og heller gå til venstre, fordi avstanden mellom KrF og Frp er for stor.. 
Foto: Nina Hansen / Dagbladet
MER ENN PENGER: KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad finner mye godt i budsjettet, men understreker at det er mye som må på plass dersom KrF skal forhandle med regjeringspartiene. Det er likevel ikke bare penger som avgjør for KrF, sier Ropstad. KrF-leder Knut Arild Hareide har frarådet partiet å forhandle budsjett med regjeringen i år, og heller gå til venstre, fordi avstanden mellom KrF og Frp er for stor.. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

Statsbudsjettet for 2019

- Mer enn kroner og øre som avgjør KrFs valg

Men Kjell Ingolf Ropstad er fornøyd med mye i budsjettet

Regjeringen av avhengig av KrF for å få gjennom statsbudsjettet. Men først på KrFs ektraordinære landsmøte 2. november blir det klarta om KrF skal forhandle med regjeringspartiene om budsjettet, eller om de skal forhandle med Ap og Sp om et alternativt budsjett. I så fall må regjeringen gå av.

KrFs finanspolitiske talsmann og nestleder Kjell Ingolf Ropstad finner mye å glede seg over i regjeringens forslag til statsbudsjett, men understreker at det er mye som må på plass for at KrF skal bli fornøyd.

Mot økt makspris

- Hvis vi hadde laget budsjettet, hadde vi ikke økt maksprisen for barnehagen. Jeg er enig i at det er viktig å senke foreldrebetalingen for de som har minst. Men man trenger ikke å gjøre det til et spleiselag mellom familiene. Det er noe storsamfunnet bør stille opp på, sier Ropstad.

Han viser også til flere kutt som må reverseres dersom KrF skal forhandle med regjeringen, som kutt i ressurskrevende tjenester i kommunene, kutt i regionale utviklingsmidler.

Ropstad har ledet arbeidet i KrF med en barnereform. Den vil være med i forhandlingene med regjeringspartiene, dersom KrF bestemmer seg for å gå den veien.

- Barnetrygden er viktig for å bekjempe fattigdom, men også for å løfte økonomien til barnefamiliene generelt. Engangsstønaden må økes. Det er et tiltak som vil gjøre det enklere for studenter å få barn, sier Ropstad.

- Mye å rette opp

- Du har rådet partiet til å søke regjeringsmakt med den sittende regjeringen. Er dette budsjettet et godt argument?

- Det ligger bra ting i budsjettet som vil kunne støtte opp om, men samtidig mangler det et gult stempel. Så dersom landssmøtet peker på at vi skal gå i forhandlinger med regjeringen Solberg, må vi løfte barnefamiliene, styrke kampen mot fattigdom, styrke innsatsen for eldre og funksjonshemmede og styrke kampen mot klimaendringer, sier Ropstad.

STATSBUDSJETTET: Finansminister Siv Jensen presenterte neste års statsbudsjett mandag formiddag. Forbrukerøkonom Silje Sandmæl kom med sin analyse av det nye budsjettet. Video: NTB Scanpix / Lars Eivind Bones/Nicolai Delebekk / Dagbladet. Vis mer

- Hvor viktig er statsbudsjettet for KrFs valg av samarbeidsstrategi?

- Jeg tror alle som kjenner KrF, vet at det er mer enn kroner og øre som er avgjørende for hvilken vei vi vil gå. Men det er mye i budsjettet som er bra. Vi vet at vi gjennom fem år har fått viktige gjennomslag, eksempelvis lærernormen, som betyr enormt mye, særlig for de mest sårbare elevene. Den reformen er nå fulgt opp. Det betyr at flere elever vil bli sett, sier Ropstad.

- Budsjettet avgjør ikke

KrFs familiepolitiske talsmann, Geir Jørgen Bekkevold, sier at statsbudsjettet og KrFs interne prosess er to forskjellige ting.

- Dette budsjettet ble ferdigstilt 20. august, lenge før vi satte i gang vår prosess. Så det er ingen sammenheng mellom det regjeringen nå legger fram og vår prosess.

- Men Erna Solberg har jo hatt et langsiktig mål om å få KrF inn i regjreingen?

STOR AVSTAND: Selv om det er mye bra i statsbudsjettet, er avstanden mellom KrF og Frp den samme. Det er avgjørende for det veivalget KrFs familiepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold tar. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
STOR AVSTAND: Selv om det er mye bra i statsbudsjettet, er avstanden mellom KrF og Frp den samme. Det er avgjørende for det veivalget KrFs familiepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold tar. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Vis mer

- Jo, hun har det, og jeg tror nok de har hatt KrF i tankene når dette budsjettet nå er lagt fram fordi de ønsker å gjøre opp budsjettet med oss. Men det har - sngenting med vår prosess å gjøre.

- Men hvordan vil dette budsjettet virke inn i prosessen, tror du?

- Det er veldig mye bra i budsjettet. Og så er det noen utfordringer.

Det er altfor lite satsing på familien, som er kjempeviktig for KrF. Der vil jeg ikke si at det har vært en åpenbar invitajson til KrF.

For stor avstand

- Men vi må ha to tanker i hodet samtidig, budsjettet og vår prosess. For meg er dette budsjettet ikke avgjørende. For meg er det den politiske analysen Knut Arild Hareide ga på landsstyremøtet, som jeg deler, som er avgjørende.

Avstanden mellom KrF og Frp har ikke blitt mindre. Den ligger fast. Det er jo programmene som viser hva avstanden handler om, sier Bekkevold.