Mer enn lutefisk og lefse

Navn: Odd S. Lovoll Alder: 65 Yrke: Professor og forfatter

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«Honk if you're Norwegian» og «Uffda» kan man fortsatt se som klistremerker på biler i Midt-Vesten, og uffda har fått en utvidet mening til nå også å omfatte ros og beundring: - Uffda, how nice you are! Amerikanere med annet etnisk opphav synes at norskamerikanernes noe naive selvdyrkning, forsterket av at de fryder seg over uspiselig mat som lutefisk og lefse, gjør dem til noen snålinger.

Men de norskættede synes godt om seg selv. Det blir slått fast i den boka professor Odd S. Lovoll presenterte i går under tittelen «Innfridde løfter». Den er et resultat av den største undersøkelse av USAs rundt fire millioner norskættede som noensinne er gjort. Sammen med sin medarbeider Terje Joranger trålet han 30 stater i løpet av et år. De gjorde tusen dybdeintervjuer, fikk inn 10000 svar på spørreskjema, oppsøkte enkeltpersoner og miljøer og gjorde utallige telefonintervjuer.

- Norskamerikanerne har et sterkt og enstemmig selvbilde, ikke uten selvgodhet. Når de blir bedt om å karakterisere spesifikt «norske» egenskaper, framhever de ærlighet, arbeidsomhet, flid og respekt for amerikanske idealer. Et flertall heller i konservativ retning, og det fins tendenser til lettere rasistisk innstilling. Sosialt står de midt på treet, har en inntekt over USA-gjennomsnittet, men tjener mindre enn dansk- og svenskættede. Fem prosent lever under fattigdomsgrensen, og like mange har en inntekt over 100000 dollar i året.

Selv er Lovoll født i Norge, men emigrerte som barn sammen med den øvrige familie til Seattle, hvor faren var fisker. Da hans eldre bror ble skylt over bord fra farens båt utenfor kysten av California, ønsket faren et yrke for Odd langt fra havet. Det ble norsk artium i Volda, seinere også historie mellomfag i Oslo hvor professor Ingrid Semmingsen fikk avgjørende betydning for hans videre karriere. Derfor ble det amerikansk innvandringshistorie og seinere doktorgrad fra University of Minnesota.

Han har vært professor ved St. Olaf's College siden 1970, og siden 1992 innehatt det ærefulle professorat «King Olav V's Chair» samme sted. Chair må nærmest oversettes med institutt hvor man i hovedsak driver med skandinavisk-amerikanske studier. Blant hans mange bøker vil vi framheve «A Century of Urban life», om norsk innvandring i Chicago, og ikke minst «Det løfterike landet», om de norske innvandrerne i Amerika.