Mer fri - lavere lønnstillegg

BODØ (Dagbladet): Nå vil LO-leder Yngve Hågensen ha mer fritid og mindre lønnsfest. Fra og med lønnsoppgjøret 2000 satser LO på å ta en del av lønnspotten ut i form av ekstra fridager eller fritimer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

LOs representantskap skal i dag behandle den framtidige timekontoordningen på sitt møte i Bodø. LOs samfunnspolitiske avdeling har utarbeidet et dokument som beskriver mulighetene som ligger i en slik ordning.

Timekonto

Tanken er å sette av en viss prosent av lønnsramma til en timekonto som kan tas ut på den måte lønnstakeren ønsker. Kollektiv lønn blir erstattet av fleksibel fritid.

For mange vil fem ukers ferie være viktigst. Småbarnsforeldre vil kanskje velge kortere daglig eller ukentlig arbeidstid, mens eldre arbeidstakere kan foretrekke tidligere pensjonsalder.

Et langsiktig mål er mulighet til 6 timers dag eller 30 timers uke for dem som ønsker det.
Allerede på LO-kongressen i 1997 ble timekontoordningen spikret som mål i handlingsprogrammet:

«Mange opplever at tid er et større knapphetsgode enn penger i enkelte perioder av livet. Derfor må fagbevegelsen i tariffoppgjørene legge større vekt på fleksible og valgfrie sosiale reformer framfor ensidige lønnsøkninger som bidrar til økt inflasjon.»

En prosent = 2 dager

I LO-notatet gis det eksempler på hvordan timekontoen kan bygges opp og omsettes i fritid:

«Tar vi ut én prosent, tilsvarer det to hele dager per år. Tar vi ut noe hver dag, tilsvarer det ca fem minutter daglig arbeidstid. Tar vi det ut en dag per uke, gir det ca 25 minutter kortere arbeidstid denne dagen, f.eks. fredag.»
Tilsvarende vil en avsetning på fem prosent gi fem ganger så mye fritid: enten 11 flere feriedager eller redusert arbeidstid med 23 minutter daglig eller en ukedag med to timer kortere arbeidstid.

Så langt vil man neppe komme på ett enkelt år. Men ved å sette av en prosent ved hvert lønnsoppgjør i fem år, kan man hvert femte år ta ut eksempelvis to ukers ekstra ferie.

Men LO ser også muligheten til å ta ut så mye hvert år.
Det svenske papirarbeiderforbundet inngikk i januar en treårig tariffavtale med timekonto som et element. Der skal det settes av 0,5 prosent av lønna i 1999, 1 prosent i 2000 og 1,5 prosent i 2001. Avsetningen skal tas ut som fritid, pensjonspremie eller som lønn.

LO i Norge mener at rettighetene ikke skal kunne tas ut som lønn.

Forhandlinger

Ordningen er foreløpig på tenke- og vedtaksstadiet. Ved årets lønnsoppgjør ble LO og NHO enige om å utrede «mulige fremtidige arbeidstidsordninger». Ifølge protokollen skal det «ses på arbeidstakers behov for fleksibilitet i ulike livsfaser og på bedriftens behov for fleksibilitet ut fra stadig sterkere konkurranse.»

Hittil har det vært arbeidsgiversiden som har snakket høyest om behovet for fleksibel arbeidstid. Nå vil LO være med og legge premissene for en slik debatt. Fortsatt står LO beinhardt på at normalarbeidsdagen skal være fra 07 til 17.

NHO vil utvilsomt benytte anledningen til å forsøke å utvide den.