FLEKSIBEL TURNUS: Høyre forslår at man lokalt skal kunne gjennomsnittsberegne seg til 12,5 timersvakter. - Forsøk på ulike arbeidsplasser viser at det ofte gir økt stillingsbrøk uten mer helgearbeid. Vi vil gi mer makt til lokale tillitsvalgte og arbeidsgivere til å løse problemet med ufrivillig deltid, sier Høyres Stefan Heggelund.Foto: Nina Hansen / Dagbladet
FLEKSIBEL TURNUS: Høyre forslår at man lokalt skal kunne gjennomsnittsberegne seg til 12,5 timersvakter. - Forsøk på ulike arbeidsplasser viser at det ofte gir økt stillingsbrøk uten mer helgearbeid. Vi vil gi mer makt til lokale tillitsvalgte og arbeidsgivere til å løse problemet med ufrivillig deltid, sier Høyres Stefan Heggelund.Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

Mer heltid med Heggelund

- 12,5 timers vakter fører til mer, ikke mindre deltid, advarer Ap.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): 12.5 timersvakter kan være løsningen på deltidsproblemet, mener Høyre. De vil også fjerne fagforbundenes rett til å stoppe lokale arbeidstidsavtaler.
 
- Arbeiderpartiet snakker om ufrivillig deltid, men Høyre gjør noe med det, sier medlem av arbeids- og sosialkomiteen, Stefan Heggelund (H), til Dagbladet.

- Mer deltid - Høyre er på bærtur. 12,5 timersvakter er ikke løsningen. Det fører til mer deltid, sier Ap's Anette Trettebergstuen.

Regjeringens forslag til ny arbeidsmiljøloven ligger nå til behandling i Stortinget. Regjeringen vil løse problemet med ufrivillig deltid ved å la turnus bestemmes på den enkelte arbeidsplass i større grad, og ved å tillate vakter på inntil 12,5 timer.

Helgetrøbbel - Skift/turnusutvalget som ble ledet av Steinar Holden, konkluderte med at man bare i begrenset grad kan redusere uønsket deltid uten å ta tak i helgeproblematikken.

Vi foreslår at man lokalt skal kunne gjennomsnittsberegne seg til 12,5 timersvakter. Forsøk på ulike arbeidsplasser viser at det ofte gir økt stillingsbrøk uten mer helgearbeid. Vi vil gi mer makt til lokale tillitsvalgte og arbeidsgivere til å løse problemet med ufrivillig deltid, sier Heggelund.

Gode forsøk Han viser til resultatene fra en prøveordning ved føde- og barselavdelingen ved sykehuset i Vestfold. Ordningen kombinerer lange vakter og arbeid hver fjerde helg med økt stillingsandel for flere.

24 jordmødre inngår i ordningen, som er frivillig. En tredel har fått redusert deltid. På grunn av økende interesse skal ordningen utvides neste år.

- Ved akuttpsykiatrisk avdeling ved sykehuset i Telemark har det vært 12,5 timers vakter siden 2011. All ufrivillig deltid er nå fjernet. Andre effekter: Sikkerheten på kveld og natt er bedre. Det er god sykepleierdekning og ingen ledige stillinger. Noen søkere vil ha slike vakter på grunn av lang reisevei, ifølge Heggelund.

- Ap mangler svar Fagforbundet sa nei
- Ved andre gangs søknad valgte Fagforbundet sentralt å ikke godkjenne forlengelse av ordningen. De lokale tillitsvalgte i Fagforbundet ba sykehuset om å søke til Arbeidstilsynet isteden, og der fikk man den godkjennelsen man trengte, sier Heggelund, som utfordrer Ap.

- De prater mye om deltidsproblemet, men mangler svar.

Ap-medlem i arbeids- og sosialkomiteen Anette Trettebergstuen mener Heggelund er på bærtur.

- Konstruerer problemer - Alt av ønsketurnuser på 12,5 eller flere timer kan man få med dagens lov. Heggelund konstruerer problemer. Dagens ordning gjør at 9 av 10 ønsker om slike ordninger blir godkjent!

Arbeiderpartiet undersøkte dette da vi satt i regjering, nettopp for å se om dette er smidig nok og man imøtekommer lokale ønsker. Dette er ikke noe problem i dag.

- Det eneste Heggelund og regjeringen foreslår av endringer, er at det skal bli vanskeligere å si nei til slike typer turnuser for ansatte og virksomheter som ikke ønsker det! Heggelund bør begynne å lytte til de lokale tillitsvalgte som han her skyver foran seg, sier Trettebergstuen.

- Alle advarer - Det er de lokale tillitsvalgte som utgjør fagforeningene, og mange hundre tusen av dem gikk til generalstreik 28. januar, mot hans forslag - nettopp fordi det ikke er til fordel for de ansatte å fjerne sikkerhetsventilen de har i de sentrale fagforeningene.

12,5 timers vakter er ikke løsningen på deltidsproblemet. Høyre har stemt imot Arbeiderpartiets lovendringer for økt heltid i forrige periode, og det første de gjorde når de nå kom i regjering, var å fjerne potten på 25 millioner som vi hadde lagt inn i hvert statsbudsjett til lokale tiltak og forsøk mot deltid.

Ufrivillig deltid handler om bemanning, organisering, ledelse og at den frivillige deltiden må bort, for den avler ufrivillig deltid, sier Trettebergstuen.

Likestillingsfiendtlig - Høyre er her på bærtur, for endringene de foreslår i arbeidsmiljøloven vil samlet sett føre til mer deltid, ikke mindre. Dette advarer både en samlet fagbevegelse, Likestillingsombudet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Arbeidstilsynet, Statens Arbeidsmiljøinstitutt mot.

Grunnen er at når det blir mer vanlig med langvakter 12,5 t vakter pluss overtid, og vanskeligere å si nei, vil mange kvinner som ikke ønsker disse langvaktene i omsorgsyrkene, trappe ned stilling for å få kabalen med familie og arbeid til å gå opp.

Høyres politikk er likestillingsfiendtlig, familiefiendtlig og bygger ned arbeidslinja. Dagens system gir muligheter og fleksibilitet for de som ønsker det, og systemet funker, sier Trettebergstuen.

Føler seg presset Hun viser til det som står i regjeringens eget høringsbrev, der departementet peker på muligheten for at folk vil føle seg presset til å ta langvakter når regjeringen flytter makt nedover:

«Det kan reises innvendinger mot økt adgang til individuell avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidstakers lojalitetsfølelse til arbeidsgiver og øvrige medansatte kan medføre at noen føler at de ikke har en reell avtalefrihet, men føler seg presset til å inngå avtaler om gjennomsnittsberegning med arbeidsgiver.»"

PÅ BÆRTUR: Anette Trettebergstuen (Ap) mener Høyres forslag vil føre til mer ufrivillig deltid, og sier det er fullt mulig å avtale mer fleksible turnuser innenfor dagens arbeidsmiljølov. Foto: Henning Lillegard / Dagbladet .
PÅ BÆRTUR: Anette Trettebergstuen (Ap) mener Høyres forslag vil føre til mer ufrivillig deltid, og sier det er fullt mulig å avtale mer fleksible turnuser innenfor dagens arbeidsmiljølov. Foto: Henning Lillegard / Dagbladet . Vis mer