Mer negative til innvandring

Annenhver nordmann vil ha strengere innvandringspolitikk. To av fem mener innvandrerne misbruker sosiale ordninger, viser en undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå. Eldre, Frp-velgere og Sp-velgere er mest negative til innvandring.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nordmenn flest er positive til innvandring til Norge, og innvandrere. Tallene fra Statistisk Sentralbyrås kartlegging av nordmenns holdninger til innvandrere viser at nordmenn generelt er positive til innvandrere. Likevel mener over halvparten av oss at det bør bli vanskeligere å få opphold i Norge.

Vil stramme inn

Bare fem prosent av befolkningen mener at det bør innføres lettelser i innvandringspolitikken, mens rundt førti prosent mener det bør være som i dag. Resten av befolkningen mener det bør bli vanskeligere for innvandrere å få opphold. Andelen av nordmenn som ønsker en skjerping i innvandringspolitikken har økt med 20 prosent på to år.

Undersøkelsen forsøker å forklare holdningsendringen blant nordmenn med et økende antall asylsøkere, og negativ fokusering på behandlingen av asylsøknader i media. Undersøkelsen er foretatt før VG startet sitt korstog mot den forrige Bondevikregjeringens behandling av asylsøkere startet.

- Vi vil generalisere tallene, fordi vi mener at vi ikke har direkte sammenlignbare spørsmål mellom denne og den forrige undersøkelsen. Men generelt kan vi si at det er større skepsis til innvandrere enn før, og det kan ha sammenheng med økt terrorfrykt, sier Benedicte Lie i Statistisk Sentralbyrå til Dagbladet.no.

Misbruker sosiale ordninger

SSB opplever en nedgang i positive svar på alle spørsmålene i undersøkelsen. Selv påstanden «alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn» får mindre oppslutning i år som for to år siden. Mens 91 prosent sa seg enige i år 2000, var det bare 85 prosent som mente det samme nå. Fire av ti mener at innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene i Norge, og samme antall nordmenn er negative til å få en innvandrer som svigersønn eller datter.

Mennesker med høy utdanning er mer positive til innvandrere. Dette er entydig, og går på tvers av politisk preferanse. Undersøkelsen viser at RV, SV, og Venstrevelgere er mest positive til innvandring, mens Fremskrittspartiets, og til deles Senterpartiets velgere er mest negative.

Undersøkelsen avdekker ingen forskjeller i holdning mellom kjønnene, men viser at det er de eldre i Norge som er mest negativt innstilt overfor innvandrere.

STRENGERE INNVANDRING: Over halvparten av nordmenn vil ha strengere innvandringspolitikk.