Mer opptatt av kriminelle

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Leder i Stortingets justiskomité, Anne Marit Bjørnflaten, har angrepet Frp’s påskeannonse. Hun siterer oss på at regjeringen er mer opptatt av de kriminelles rettigheter enn av ofrene. Deretter sier hun at vår politikk vil skape større utrygghet. Betegnende for Ap og Bjørnflatens politikk, er at hun ikke nevner ofre for kriminalitet ett eneste sted i innlegget hun nylig publiserte på Arbeiderpartiets hjemmeside utover sitatet med henvisning til vår annonse. Hun snakker bare om hvordan man best mulig kan legge til rette for de kriminelles vei ut av fengslene. At de kriminelle i større grad skal straffes med hjemmesoning, åpen soning og samfunnsstraff når de begår voldshandlinger og annen alvorlig kriminalitet er Bjørnflatens svar for å få bedre trygghet. Dette er ikke greit for FrP. Denne typen straff ler de kriminelle av, og ofrene opplever at staten ikke tar dem på alvor. Hvordan kan Bjørnflaten mene at dette gir trygghet? De kriminelle får ingen avskrekking som holder dem borte fra en kriminell løpebane. Frp’s justispolitikk setter offer og pårørende i sentrum. De kriminelle skal få en streng, men rettferdig behandling.