Mer penger gir dårligere karakterer

De skolene som har fått mest penger fra staten, har også de svakeste elevene. I alle fall hvis man ser på elevenes eksamensresultater.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det skriver Kommunal Rapport.

Utdanningsminister Kristin Clemet har i lang tid sagt at det ikke er pengene som mangler i den norske skolen. Hun har vist til engasjement, flinke lærere, foreldreinnsats og elevinnsats. Nå har hun fått konkrete argumenter for påstanden fra sitt eget departement.

Det er nemlig Utdannings- og forskningsdepartementet som har analysert seg frem til at det ikke er sammenheng mellom pengestrømmen og karakterene. Kommunene har levert KOSTRA-regnskap til departementet. KOSTRA er en utveksling av informasjon mellom stat og kommuner, slik at det blir lettere å sammenlikne de forskjellige kommunene. KOSTRA-regnskapet viser at karakternivået på skriftlig eksamen er lavest i de kommunene som brukte mest penger på skolen.

Clemet sier til Kommunal Rapport at man ikke kan trekke den omvendte konklusjonen, nemlig at karakternivået ville bli bedre hvis man brukte mindre penger.

- Det er også viktig å si at karakterer er et grovt mål for det totale læringsutbyttet, sier hun til Kommunal Rapport.

Clemet tror skolen blir bedre hvis skolene selv får bestemme mer og kjenne hvor skoen trykker.