Mer sau i rovdyrområdene

Myndighetenes forsøk på å begrense saueholdet i områdene med mest store rovdyr, lykkes ikke. Tvert imot: I stedet for å legge om til andre driftsformer, øker bøndene saueholdet i Nord-Trøndelag og Hedmark.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Landbruksdepartementets virkemiddelbruk sørger for at utviklingen ikke går i retning av Miljøverndepartementets mål, som er å redusere saueholdet i rovdyrområdene. Totalt sett øker de offentlige utgiftene, henholdsvis i støtteordninger og i tapsutgifter.

Stadig flere

Tallene fra bondeorganisasjonene og Landbruksdepartementet taler sitt klare språk.

  • I Nord-Trøndelag, fylket med mest rovdyr ved siden av Hedmark, er utviklingen illustrerende. Denne sesongen vil det ifølge bøndenes egne oversikter bli sluppet i underkant av 4000 flere sauer og lam på beite i rovdyrområdene i fylket. Økningen fra siste sesong er på tre prosent.
  • Den samme tendensen finner man i Oppland, i områdene som har mest jerv i landet; Dovre og Rondane. Her er økningen i det totale saueholdet på over to prosent fra forrige beitesesong.
  • Også i Hedmark, der det er langt ned store offentlige ressurser på forebyggende tiltak mot ulv og bjørn, er det en økning i saueholdet på halvannen prosent.

Tar man en kommune som Snåsa i Nord-Trøndelag aleine, ser man at fra 1992 - da det ble bestemt at det skal være faste innslag av store rovdyr her i landet - har antall sau på beite økt med 1000 dyr. Økningen utgjør om lag 30 prosent - nettopp i det tidsrom rovdyra vendte tilbake til Norge. Med sterkt økende tapstall som resultat.

Nekter

Rovdyrforkjempere mener økningen i saueholdet i de mest rovdyrtette områdene er en gjennomtenkt strategi fra sauebøndenes side for å fortrenge rovdyra og sette konflikten på spissen.

Bondeorganisasjonene svarer med at næringen strengt følger opp de overordnede linjer som departementet har trukket opp. Bondelaget mener dessuten at næringen ikke kan la seg fortrenge av rovdyras innmarsj de siste ti åra.

I dette synet høster bondeorganisasjonene betydelig støtte i Distrikts-Norge.