Siv Jensen om Aps nye løfter:

- Mer skatt til folk flest

Nye tannløfter, gratis SFO og gratis skolemat. Finansminister og Frp-leder Siv Jensen er urolig for regningen etter Arbeiderpartiets landsmøte.

DYRT: Ap-leder Jonas Gahr Støre avviser at partiets løfter er dyre og sier de ikke skal gjennomføres fra et år til et annet. Video: Jørgen Gilbrant / Dagbladet Vis mer Vis mer

- «Alt» skal være gratis, samtidig som de skal spenne bein på olje- og gassnæringen som betaler regningen. Det går ikke opp. Velgerne lar seg ikke lure av dette. De forstår at det er de som får regningen og at den blir større, sier Jensen til Dagbladet.

- Arbeiderpartiets landsmøte kan oppsummeres slik: Mer skatt til folk flest, fortsetter Jensen.

Krever svar fra Støre

Finansministeren mener Aps løfter koster langt mer enn 15 milliarder kroner, nøkkeltallet som Ap ved forrige valg slo fast at skattene kunne komme til å økes med.

KRITISK: Finansminister Siv Jensen (Frp) mener løftene som Støre og Ap har vedtatt vil bli dyre for skattebetalerne. Foto: Nina Hansen /Dagbladet
KRITISK: Finansminister Siv Jensen (Frp) mener løftene som Støre og Ap har vedtatt vil bli dyre for skattebetalerne. Foto: Nina Hansen /Dagbladet Vis mer

- Bare løftene om SFO, tannhelse og skolemat koster mer enn dette. Støre må svare velgerne på hvor mye han skal øke skattene med. Det eneste vi vet nå er at dette betyr at du må betale mer, sier Jensen.

Frp-lederen er også opprørt over vedtaket om å si nei til konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja - selv om dette er uaktuelt også for hennes egen regjering i øyeblikket.

-Utgiftene skal opp, inntektene skal ned. Når de samtidig kritiserer regjeringens oljepengebruk, er det eneste svaret som Ap kan komme med, en kraftig økning i skatter og avgifter for folk flest, sier Jensen.

Hun viser til at petroleumsvirksomheten bidro med 251 milliarder kroner i fjor, noe som tilsvarer hver femte skattekrone.

- Over flere år

Ap-leder Jonas Gahr Støre går slett ikke god for Jensens regnestykke og understreker at alle løftene ikke skal gjennomføres på en gang.

-Siv Jensen sier noe som vi ikke sier, nemlig at dette skal gjennomføres fra ett år til et annet. Vi har vist i vårt alternative budsjett at vi kan finansiere et skolemåltid til alle barn i grunnskolen, sier Støre.

Han sier det vil koste om lag 1 milliard kroner å innføre gratis skolefritidsordning for alle førsteklassinger, men har ikke det endelige tallet for hva det vil koste å likestille tannhelsetjenesten med andre helsetjenester.

-Arbeiderpartiets landsmøter er visjonære og setter mål, men våre budsjetter er ansvarlige, sier Støre som beskriver tannhelsevedtaket som et langsiktig mål som skal nås gradvis.

Høyre-refs

Gratis tannhelse har vært oppe på Arbeiderpartiets landsmøte flere ganger tidligere, og i år fikk Agder Arbeiderparti gjennomslag for at partiet gradvis skal utvide den offentlige tannhelsetjenesten slik at den blir en del av det øvrige offentlige helsetilbudet.

Ikke bare fra Siv Jensen får Arbeiderpartiet kritikk for forslaget, som påstås å koste 12 milliarder kroner i året.

- Skal Ap kutte i sykehus, fastleger eller eldreomsorg for å få til dette? Med økende utfordringer innen helsetjenesten og en aldrende befolkning, er det svært uklokt å likestille tannhelse med andre helsetjenester, sier Høyre-politiker Sveinung Stensland i en uttalelse.

Vaksinasjon har vært et tema i den offentlige debatten i det siste. Landsmøtet gikk inn for å ha et prøveprosjekt med obligatorisk innkalling til vaksinasjon. I tillegg skal man kunne pålegge helsepersonell som jobber med sårbare grupper å vaksinere seg.

Ingen olje i LoVeSe

Vedtaket som skapte mest oppmerksomhet på Arbeiderpartiets landsmøte var oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Partiet vil ikke lenger jobbe for konsekvensutredning i Nordland VI og VII og Troms II. Bare i Nordland VI er det ventet å være over 500 millioner fat olje, som med dagens oljepris tilsvarer 300 milliarder kroner.

Landsmøtet freder imidlertid leterefusjonsordningen og slår fast at oljenæringen «skal utvikles og ikke avvikles».

Derfor reagerer Ap-leder Jonas Gahr Støre kraftig på Jensens uttalelser om at partiet slår beina under oljenæringen med Lofoten-vedtaket.

- Hvis hun mener det hun sier, så har hun selv slått beina under denne næringen hvert eneste år i seks år. Dette er noe hun løper rundt og er for, men ikke evner å gjøre, sier han.

Arbeiderpartiet har også som mål at industrien og myndighetene sammen setter en tidsfrist for når norsk sokkel skal bli helt utslippsfri. All norsk industriproduksjon skal være karbonnøytral innen 2050.

Landsmøtet sa med stort flertall nei til at Norge signerer FNs atomvåpenforbud. Det er så langt ingen Nato-land som har sluttet seg til forbudet, men Arbeiderpartiet har som mål at Nato samlet skal undertegne avtalen.

Ny innvandringspolitikk

Arbeiderpartiet vedtok en ny innvandrings- og integreringspolitikk, der innvandringsutvalgets manifest ble vedtatt med bare små endringer.

En av endringene fikk imidlertid mye oppmerksomhet da det ble vedtatt at Arbeiderpartiet ikke lenger skal føre en «streng, rettferdig og human», men en «konsekvent, rettferdig og human» innvandringspolitikk. Verken innvandringspolitisk talsperson Masud Gharahkhani eller Jonas Gahr Støre kommer imidlertid til å endre talemåte etter vedtaket.

Den nye innvandringspolitikken innebærer en solidaritetspott på fem milliarder kroner som skal gå til land som tar imot mange flyktninger. Det vil bli økt bruk av midlertidig opphold for flyktninger som ikke er individuelt forfulgt, og kanskje mest kontroversielt skal asylsøkere kunne henvises til trygge land i og utenfor Europa.

Målet med politikken er at færre flyktninger skal komme som asylsøkere og heller øke antall kvoteflyktninger.

Tidlig ultralyd til alle

På kvinnehelse vant partileder Jonas Gahr Støre fram i kampvoteringen om å fjerne abortnemndene fram til uke 18. Det var knyttet spenning til avstemningen, og få timer før avgjørelsen gikk tidligere partileder Gro Harlem Brundtland ut i VG og advarte mot å endre loven. Landsmøtet fulgte Gro, og dermed tapte helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol (Trøndelag) og Bergen-ordfører Marte Mjøs Persen.

Landsmøtet gikk inn for tilbud om tidlig ultralyd i det offentlige helsevesenet før uke 12, og rett på utvidet fosterdiagnostikk som NIPT-blodprøve.

Arbeiderpartiet ønsker også at fødselspermisjonen skal starte når barnet er født - ikke på termin. Det betyr at kvinner som går over termin ikke «mister» permisjonstid.

Gratis skolemat og AKS/SFO

Arbeiderpartiet gikk inn for at alle barn i grunnskolen skal få et gratis skolemåltid. Ifølge partiets eget regnestykke vil det koste 2,4 milliarder kroner, men en innføring kan innebære noe foreldrebetaling.

Det andre store vedtaket for barnefamiliene var gratis SFO/AKS til førsteklassinger. I Oslo vil det koste om lag 550 millioner kroner å innføre gratis AKS fra 1. - 4. klasse.

- Gratis AKS har vært en stor suksess i Oslo, og betyr mye i arbeidet for å utjevne forskjeller. På sikt bør alle 1. - 4.-klassinger få dette tilbudet, men dette er en veldig god start. Gratis AKS er den viktigste barnereformen i Norge siden barnehageløftet, sier Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV).

I Oslo har dekningsgraden blant elevene som har tilbud om gratis kjernetid økt fra 70 prosent i 2015 til 96 prosent i fjor.

Det var knyttet spenning til om Arbeiderpartiet ville gå inn for å fjerne hjemmeleksene, men de overlevde landsmøtet. I stedet ønsker landsmøtet at skolearbeid «som hovedregel» skal gjøres på skolen.

Landsmøtet ønsker også at organisasjoner som aktivt fremmer diskriminering skal fratas statsstøtte og at det skal lages en handlingsplan mot muslimhets.