Mer trøbbel

Næringsdepartementet gir nå småaksjonærene i Aker RGI full støtte i krangelen rundt Kjell Inge Røkkes aksjeraid. Han må holde fingra av fatet så lenge raidet behandles i departementet. Dette kan føre til at Røkke må betale mer for å bli kvitt aksjonærene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Røkke-lånet ulmer

Nå tar også næringsminister Lars Sponheim bladet fra munnen: Kjell Inge Røkke får ikke lov å tvangsinnløse småaksjonærenes aksjer før departementet gir klarsignal.

Departementet følger dermed opp kjennelsen i Oslo namsrett og kritiserer indirekte Røkkes hastverk.

I et brev til Aksjesparerforeningen viser Næringsdepartementet til ervervsloven og konkluderer med at tvangsinnløsning «ikke kan gjennomføres så lenge ervervet er til behandling i departementet».

23. november i år ga Kjell Inge Røkke Oslo Børs beskjed om at han gjennom sitt selskap TRG kontrollerte mer enn 90 prosent av aksjene i Aker RGI.

Gransker

Næringsdepartementet bestemte seg raskt for å underlegge oppkjøpet såkalt nærmere prøving.

Departementet mottar nå de siste høringsuttalelsene fra 36 berørte parter. Deretter skal Lars Sponheim vurderer om han vil stoppe eller sette vilkår for å godkjenne Røkkes handel.

Trolig får Røkke lov til å tvangsinnløse.

I den sammenheng blir brevet fra Næringsdepartementet viktig for småaksjonærene - det kan komme til å gi dem en bedre pris for aksjene.

Retten bestemmer

Årsaken er følgende: Det er retten som skal bestemme prisen Røkke må betale. Departementets brev innebærer at Røkke ikke kan tvangsinnløse før tidligst neste år. Dermed er det dette tidspunktet, og ikke den datoen Røkke varslet tvangsinnløsning (23.11.), retten må legge til grunn når den skal avgjøre aksjenes verdi.

Det betyr at retten blant annet må ta Røkkes lukrative salg av selskapets amerikanske fiskerivirksomhet i forrige uke, med i verdivurderingen av selskapet. Salget ga dem som mener Røkke avspiser sine aksjonærer med småpenger, vann på mølla.

Direktør Gunnar Jørgensen i Aksjesparerforeningen sier det slik:

- Vi er glade for avklaringen. Nå får vi med i vurderingen også den informasjonen som er kommet etter 23. november. Det er til fordel for aksjonærene.

HODEBRY: Kjell Inge Røkke risikerer å måtte betaledyrt for de siste aksjene i Aker RGI.