Mer vold om våren og høsten

Det utøves mer vold i samfunnet i vårmånedene april, mai, juni og om høsten enn ellers i året. Det er også 20-30 prosent flere innleggelser for depresjoner, selvmord og telefoner til kontakttelefoner for barn og ungdom i disse periodene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Overlege Gunnar Morken, som er spesialist i psykiatri og allmennmedisin tok denne uka doktorgraden på årstidsvariasjoner av sinnsstemning og atferd. Morken har studert tidspunkt for alle selvmord i Norge, innleggelser i psykiatriske sykehus for depresjon og mani, alle registrerte voldsepisoder og telefoner til Røde Kors Kontakttelefon for barn og unge i perioden 1991-97.

I alt dette materialet er det en markert økt aktivitet i april-juni og oktober-november. Det er stille perioder om vinteren og om sommeren. Årstidsvariasjonene synes å bli mer markert jo lenger nord man kommer i landet og å avta med økende alder.

Søvnforstyrrelser?

- En vet ikke hvorfor det er slik. Men i disse periodene er det størst forandringer i nattens lengde og størst tempo i forandringen, sier overlege Gunnar Morken til NTB.

En mulig forklaring er endringer i søvnmønsteret hos sårbare individer i disse periodene, men det kan også være andre forklaringer, for eksempel sosiale årsaker.

- Vi er nok mer påvirket av årstidene enn vi tror. En slik sammenheng har også vært påvist tidligere når det gjelder selvmord og en del psykiske lidelser, forklarer han.

Morken startet sitt forskningsarbeid i 1998 og det var ting han ble oppmerksom på i sin legepraksis som fikk ham til å bli nysgjerrig.

- Jeg observerte at det var store variasjoner i innleggelser i de ulike årstidene og jeg så at noen pasienter var mer urolige i de samme periodene, sier han.

Råd

- Har du noen råd til personer som føler seg utsatt?

- De må passe på døgnrytmen sin, få nok nattesøvn og prøve å innarbeide en jevn døgnrytme som de holder fast ved hele året. Vår døgnrytme er utsatt for størst krav til å tilpasse seg raske endringer i lysforhold rundt vår- og høstjevndøgnene.

Sammen med dr. med. Olav Linaker har Morken undersøkt tidspunkt for 82.537 politianmeldelser for vold i hele Norge. De fant at toppunktet for vold i alle byer inntreffer noen uker etter vår- og høstjevndøgn. Oktober går igjen som den største voldsmåneden om høsten mens mai og juni er «verstinger» om våren.

Denne undersøkelsen er publisert i et av verdens mest prestisjetunge fagtidsskrifter American Journal of Psychiatry.

Årstidsbasert sinnsstemning er mest utbredt i de nordiske landene og i Nord-Amerika, der også ulikhetene mellom årstidene er størst.

(NTB)