Mest reprise

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det er overraskende, men Arbeiderpartiets opplegg for en ny EU-debatt er blitt et opplegg til reprise. De store endringene som er funnet sted de siste åra både i USA og i Europa, er merkelig lite til stede i heftet «Norge og Europa» som nå sendes ut til partilagene bare noen dager før EU utvides med ti nye medlemsland og omfatter nesten hele verdensdelen.
  • Arbeiderpartiet har hatt norsk medlemskap på dagsordenen i mer enn tretti år, og har stått for et klart ja-standpunkt. Et mindretall har vært tvilere eller motstandere. Det er mindretallets tvil som får dominere debattopplegget fra et utvalg ledet av Bjarne Håkon Hanssen. De nye realitetene i verden omkring oss styrker argumentene for en ny norsk søknad om medlemskap i den neste stortingsperioden, men dette blir svakt vektlagt til fordel for en debatt der motstandere av medlemskap føler seg på tryggere grunn.
  • I 1972 var det et relevant argument mot medlemskap at EF besto av rike land som stengte ute fattigere land. I dag er realiteten at 450 millioner mennesker i 25 land legger de rammene vi må forholde oss til, uten vår deltakelse. Den transatlantiske forbindelsen mellom Europa og USA er samtidig i sterk endring, der president George W. Bush har som uttalt mål å bygge opp et hegemoni støttet på en militærmakt og der bare årets vekst i forsvarsbudsjettet er like stor som de samlede forsvarsutgiftene i Tyskland og Frankrike.
  • Slike dimensjoner og drøftinger er det lite av i det nye debattopplegget. Det bærer preg av Hanssens egen vankelmodighet. Han sier han er motstander av medlemskap i sitt hjerte, men lytter til argumentene og skal stige ned fra fjellet og meddele sitt standpunkt sånn omtrent ved juletider. Det skal bli interessant å se om partileder Stoltenberg er så konfliktsky at han viker tilbake for å gjøre partiets linje klarere. Slik det ser ut i dag, er dette et debattopplegg på nei-partiet SVs premisser. Det kan fort slå beina under Stoltenbergs drøm om et flertall sammen med SV og Senterpartiet ved valget i 2005 dersom tilhengerne av medlemskap føler at Arbeiderpartiet er blitt et tja-parti i samarbeid med to nei-partier. Da går ja-velgerne i stedet til Høyre.
BJARNE HÅKON HANSSEN har ledet arbeidet med opplegget for en ny EU-debatt i Arbeiderpartiet. Det preges av vankelmodighet.