Mest til klima og naturmangfold

Her er miljøbudsjettet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Budsjettet er på 4,086 milliarder kroner, som vi skrev tidligere i dag, og det er rekordhøyt.

Her er de viktigste punktene i miljø- og bistandsbudsjettet:

• Bevilgningene til nye tiltak for kulturminnevern går opp med 268 millioner kroner. Av dette går 200 millioner kroner til å øke fondskapitalen i Naturminnefondet.

• Bevilgningene til naturmangfold og friluftsliv øker med 345 millioner kroner.

• Klimaarbeidet er styrket med nær 129 millioner kroner. Pengene skal blant annet gå til et nytt kompetansesenter for is og klima ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø og til å gjenreise den nroske forskingsstasjonen på Bouvetøya. Arbeidet for utslippsreduksjoner i de 13 største norske byene styrkes gjennom en øke på nesten 14 millioner i bevilgninger til prosjektet Framtidas byer.

• Arbeidet mot miljøgifter er styrket med 31 millioner kroner.

• Bevilgninger til lokalt miljøvern er styrket med 17 millioner kroner.

• Om lag 31 millioner kroner av satsingene gjelder miljøovervåking knyttet til prioriterte miljøområder. Sammen med omprioriteringer til nye tiltak gjør dette at den samlede satsingen på miljøovervåking kommer opp i 40 millioner kroner.

Mest til klima og naturmangfold

• En samlet satsing på miljøforskning på 34 millioner kroner. Basisbevilgningene til miljøforskning øker med nesten 15 millioner kroner.

• Bevilgningene til skogvern øker med 57 millioner kroner. I tillegg øker tilsegnsfullmakta for skogvern slik at nytt skogvern for om lag 107 millioner kroner kan bli vedtatt i løpet av 2009. Vernet vil i hovedsak omfatte statseid skog.

• Bevaring av villaks og bekjempelse av lakseparasitten gyro styrkes med 21,5 millioner.

• Bevilgningene til å bevare villreinen øker med seks millioner kroner. Arbeidet med å bevare andre trua dyrearter og naturtyper styrkes med 15 millioner kroner.

• Regjeringen vil ha opp bestandene av ulv og bjørn og styrker derfor bevilgningene til erstatninger, forebyggende og konfliktdempende tiltak og til skadefellinger med 54 millioner kroner.

• Artsprosjektet får 20 millioner kroner fra Miljøverndepartementet.

• Mareanoprosjektet får til sammen om lag 51 millioner kroner fra MD, Fiskeri- og kystdepartmentet og Nærings- og handelsdepartementet.

• Statens forurensingstilsyn styrkes. Regjeringen oppretter en miljøgiftbank for å granske tidsutvikling i måleverdier, styrker oppfølgingen av EUs kjemikaliedirektiv og setter ned et utvalg som skal vurdere hvordan man kan stanse utslipp av miljøgifter innen 2020.

 INNFRIR PÅ REGNSKOG: Her er statsminister Jens Stoltenberg og miljøvernminister Erik Solheim avbildet i forbindelse med et skogprosjekt i Tanzania i vår. Foto: SCANPIX
INNFRIR PÅ REGNSKOG: Her er statsminister Jens Stoltenberg og miljøvernminister Erik Solheim avbildet i forbindelse med et skogprosjekt i Tanzania i vår. Foto: SCANPIX Vis mer

• Regnskogsbevaring blir bevilget tre milliarder kroner.

• Løftene om CO2-håndtering på Mongstad, Gassnova og Kårstø følges opp, med til sammen 1,85 milliarder kroner.

• Olje- og energidepartementet vil bruke mer enn tre milliarder kroner til miljørelaterte tiltak i 2009, nesten en dobling fra i fjor.

• Jernbanen styrkes med 1,27 milliarder, hvorav 850 millioner kroner er nye investeringer.

• 1,5 milliarder til satsing på fornybar energi.

• Biler som slipper ut under 120 gram CO2 per kilometer, som Toyota Prius og Volkswagen polo blue motion blir 10 - 15 000 kroner billigere.

• Regjeringen setter av 26,2 milliarder kroner til utviklingssamarbeid. Det er 3,9 millioner mer enn i fjor.

• Regjeringen vil også øke støtten til arbeidet med ren energi for utvikling og olje for utvikling med 200 millioner kroner.

• Satsinga på utdanning i fattige land øker med 115 millioner kroner

• Arbeidet med kvinners rettigheter og likestilling i fattige land får 65 millioner kroner mer.

• 35 millioner kroner mer i støtte til norske frivillige organisasjoners arbeid for å styrke sivilt samfunn i fattige land.