Midlene er der, bruk dem

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Denne uka har den svenske regjeringen arrangert en stor internasjonal konferanse i Stockholm om folkemord. Konferansens tema har vært et «aldri mer». Det internasjonale samfunn skal ikke flere ganger passivt kunne se på at omfattende overgrep finner sted et eller annet sted på kloden. Statsminister Göran Persson sa i sin tale at verdenssamfunnet har midlene, men må ta dem i bruk for å forebygge og hindre folkemord. Persson sa også at utgangspunktet for konferansen er at verdenssamfunnet har mislyktes i å hindre overgrep.
  • FNs generalsekretær Kofi Annan åpnet konferansen på mandag med å foreslå at FN oppretter en egen folkemordskomité og utnevner en observatør som skal rapportere til FNs sikkerhetsråd. Annan sa at myrderiene i Rwanda, der åtte hundre tusen mennesker ble drept i løpet av et par måneder, og drapene på åtte tusen muslimske menn i Srebrenica var «spesielt skammelige» ved at verdenssamfunnet passivt lot dette skje.
  • Det er en illustrasjon av problemene i dette forebyggende arbeidet at Annans egen, og dermed FNs, moralske autoritet er svekket av at generalsekretæren aldri har innrømmet et medansvar for tragediene som skjedde mens Annan hadde ansvaret for FNs militære operasjoner.
  • Det håpefulle budskapet fra konferansen i Stockholm ligger i den sterke viljen til å bidra til å forebygge framtidige overgrep og folkemord, og til å styrke internasjonal rett på området. Det er viktig at EUs utenrikspolitiske talsmann Javier Solana stilte unionen bak denne målsettingen. Mens den permanente internasjonale straffedomstolen ble hyllet av talerne på konferansen, er sluttdokumentet uten henvisninger til domstolen. Årsaken er Bush-regjeringens pågående sabotasje av denne rettsutviklingen.
  • Den europeiske union har vist i praksis at den er en drivende kraft i utviklingen av internasjonal rett og utbredelsen av menneskerettighetene som mål på behandlingen av enkeltmennesker. Det må ikke bli bremset opp av USAs motstand mot framskritt i det fredelige og ikke-militære arbeidet for å forebygge og hindre forbrytelser mot menneskeheten.