Militære fallskjermer

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Forsvaret strammer inn på ordningen med sluttvederlag til offiserer som sier opp jobben sin. Til nå har offiserer som har sagt opp, kunnet få halv lønn fra Forsvaret fram til de fyller 60 år, selv om de har fått seg annen jobb i mellomtida. Enkelte offiserer har dermed skaffet seg sluttavtaler som har gitt dem over tre millioner kroner.

Nå må offiserer under 50 år ha en spesiell begrunnelse for å få en så god avtale.

  • For utenforstående høres ikke endringen urimelig ut. Det viktigste med slike ordninger må være at de bidrar til omstilling og gir en sikkerhet for framtidige inntekter. Personell under 50 år vil ha store muligheter til å få seg nytt arbeid, og vil ha mange år igjen som yrkesaktive. I det private næringsliv vil ofte fallskjermavtaler opphøre eller avkortes når mottakeren får annet inntektsbringende arbeid.
  • Sluttvederlagsordningen har eksistert i en årrekke og er ett av flere virkemidler for å få til frivillig avgang i en tid da Forsvaret er under kraftig omstilling. Fra Forsvarets side er vurderingen at utgiftene med ordningen er mindre enn å ha folk gående på full lønn. Ordningen er imidlertid ikke ansett som noen rettighet, men et tiltak den enkelte offiser må søke på. En nemnd i Forsvarets overkommando avgjør hvorvidt sluttvederlaget innvilges. Til sammen har 1700 ansatte takket ja til en av sluttpakkene, mens målet er at fem tusen skal gjøre det på to år.
  • Både i Forsvaret og i det sivile liv må fallskjermer være så gode at folk tør å hoppe. Når arbeidsgiveren ønsker å kvitte seg med tusentalls, må sluttvederlaget friste mer enn å forbli på full lønn. Loven om yrkesbefal gir så sterkt oppsigelsesvern at frivillig avgang nærmest er en forutsetning. Men fallskjermene må ikke sys slik at de stimulerer nøkkelpersonell til å gå. Marineoffiser Pierre Bastviken (43) kan meget vel bruke seg selv som eksempel på at ordningen er i rauseste laget. Han valgte å forlate Forsvaret til fordel for en stilling i Teleplan. Han gjorde det ikke fordi han mistrivdes, men fordi Forsvaret ga ham et tilbud han ikke kunne si nei til.