- Miljø blir budsjettvinner

Siste på lekkasjefronten, etter det Dagbladet.no erfarer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Miljø og utvikling blir en av vinnerne i årets statsbudsjett, etter det Dagbladet.no erfarer.

Miljøverndepartmenetet har tradisjonelt vært et av de minste departementene, men årets budsjett skal være rekordstort.

Basert på informasjon som Dagbladet.no har fått fra flere godt informerte kilder  styrkes nå alle områder med friske penger.

Hvor mye det utgjør i kroner og øre får vi når fasiten legges fram i Statsbudsjettet i morgen tidlig klokka 10.00.

Kampsakene

Miljøorganisasjonene er svært spente på hvordan budsjettet blir. Her er en oversikt over de ni områdene Bellona, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Fremtiden i våre hender forventer blir styrket.

Fornybar energi: - Her er Norge i ferd med å bli en sinke, mener Bellona-rådgiver Tone Foss Aspevoll.

Bellona krever to milliarder til investeringer i fornybar energi. Naturvernforbundet krever mellom 1,5 og 2 milliarder. Bellona krever også at regjeringen følger opp klimaforliket og setter av minst 300 millioner kroner til forskning på fornybar energi.

Håndtering av båtvrak langs kysten: Ubåten sank utenfor Fedje i 1945 og har en last på 65 tonn kvikksølv. Ubåten eroderer med årene, og Bellona og Naturvernforbundet mener det haster med å håndtere vraket. Operasjonen kan koste opp i mot 300 millioner kroner. Murmansk vil bli hevet, tror Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken, til tross for at Aftenposten i går meldte at hevingen ikke vil få øremerkede midler via budsjettet.

MER TIL MILJØ OG BISTAND? Fra Jens til Erik. Her er de sammen under en tur til Ruvu-skogen i Tanzania i vår, for å markere starten på en ny samarbeidsavtale mellom Norge og Tanzania om skog og klima. Foto: SCANPIX
MER TIL MILJØ OG BISTAND? Fra Jens til Erik. Her er de sammen under en tur til Ruvu-skogen i Tanzania i vår, for å markere starten på en ny samarbeidsavtale mellom Norge og Tanzania om skog og klima. Foto: SCANPIX Vis mer

Jernbane: Naturvernforbundet, Natur og ungdom og Fremtiden i våre hender krever et kraftig løft for jernbane i tråd med Nasjonal transportplan, og spesielt til intercitytrianglet rundt Oslo.

- Bevilgningene har vært høyere de siste åra, men var for lave før, og vi håper etterslepet blir tatt igjen med en investering på 3,5 milliarder kroner i ny jernbane, sier Lars Haltbrekken.

Skogvern: Natur og ungdom og Naturvernforbundet krever mer til skogvern. Sist fredag ble flere skogområder vernet.

- Det er bra, men Norge har da vernet bare 1,5 prosent av den produktive skogen. I Finland og Sverige har man vernet langt mer, sier Lars Haltbrekken.

- Vern har fått katastrofelave bevilgninger så langt. Om man skal klare å berge trua arter, må 4,6 prosent av produktiv skog vernes, og det vil koste 2,4 milliarder, sier leder Ingeborg Gjærum i Natur og Ungdom.

Kollektivtransport: - Her forventer vi at klimaforliket innfrir, med en dobling av belønningsordningene til byer som klarer å øke andel kollektivreisende, sier Lars Haltbrekken.

Rensing av gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad: Naturvernforbundet forventer at tidsplanen for rensing av gasskraftverkene blir overholdt. Totalt kan kostnadene komme opp i 5-10 milliarder kroner, mener Bellona. I årets reviderte budsjett sank de totale bevilgningene til CO2-håndtering med nesten 380 millioner kroner. Som et minimum i dette statsbudsjettet forventer Bellona at regjeringen tilbakefører 380 millioner kroner fra 2008-budsjettet.

Økt oljevernberedskap: Bellona krever 105 millioner i år og 105 milloner neste år til økt oljevernberedskap. Naturvernforbundet mener SFT må få kompetanseheving når det gjelder oljeleting og sårbare områder.

- Miljø blir budsjettvinner

Mindre bevilgninger til seismikk: - Dette er svært sårbare områder og kunnskapshullene de etterlater seg er store. I stedet for å bevilge mer til seismikkskyting, bør midlene bevilges til Mareano-programmet, mener Elisabeth Sæther i Bellona.

Skatter og avgifter: Særlig Fremtiden i våre hender vil følge med på hva som skjer på skatte- og avgiftssiden.

- Det som gjøres i dag, er så puslete at folks atferd ikke endres, sier daglig leder Arild Hermstad, som også er opptatt av at det miljøvennlige gjøres billigere.

Naturvernforbundet er også tilhenger av ”grønne” skatter. Bellona mener at plug-in-hybridbiler bør få avgiftsreduksjon i forhold til hvor langt de kan gå på elektrisitet. I dag ligger det an til at de vil bli avgiftsbelagt i hovedsak som biler som går på fossilt drivstoff. De mener at fossil gass til transportsektoren bør avgiftsbelegges tilsvarende andre fossile drivstoff, og at årsavgiften for bil bør få en økt miljødifferensiering.

VIL HA MER FORNYBAR ENERGI: Miljøvernorganisasjonene har mer penger til fornybar energi som ett av kravene til statsbudsjettet i morgen.