Miljø-Brende vil ha fri ferdsel på alle strender

Miljøvernminister Børge Brende varsler kraftig innskjerping av byggeforbudet i strandsonen - og erter samtidig på seg miljøpolitikere både fra Høyre og KrF. Han risikerer et flertall mot seg i miljøkomiteen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Brende vil ha friere ferdsel, færre stengsler og mindre bygging i strandsonen. Han går blant annet inn for ekstra strenge regler i et 25-metersbelte for å styrke allemannsretten og den frie ferdsel langs kysten.

Dette innebærer blant annet at gjerder, hekker og andre stengsler for fri ferdsel må rives, og at det vil bli vanskeligere å få bygd brygger.

Brende vil også innskjerpe byggeforbudet i 100-meterssonen, og dermed redusere kommunenes mulighet til å gi dispensasjoner.

Konflikt

Miljøvernministerens offensiv har skapt konflikt både i Høyre og i KrF. Etter det Dagbladet erfarer, har Høyres miljøpolitikere gått imot Høyre-statsrådens forslag. Heller ikke KrFs miljøpolitikere har støttet ham.

Brende risikerer å ikke få flertall for strandsone-aksjonen i miljøkomiteen. For også Senterpartiet vegrer seg mot innskjerpingen som krenker eiendomsretten. Det bekrefter komitémedlem Inger Enger:

- Vi har en uendelig lang kyst, og det vil virke urimelig å ha de samme reglene i øde strandområder på Vestlandet og i Nord-Norge som i pressområder rundt Oslo-fjorden. Vi bør ha differensierte regler. Det som er etablert og bygd bør får stå, men en restriktiv framtidig strandsonepolitikk er nødvendig. Kommunene må imidlertid få bestemme selv.

Innstilling

Leder i energi- og miljøkomiteen i Stortinget, Bror Yngve Rahm (KrF), bekrefter overfor Dagbladet at det er uenighet om hvor langt man skal gå i disse spørsmålene.

Tiltak som berører eiendomsretten, har alltid vakt sterke følelser, ikke minst blant Høyre-vennlige hytteeiere langs kysten.

Det er i forbindelse med Friluftsmeldingen, og forslag til endring av friluftsloven, at miljøkomiteen nå diskuterer strandsoneproblematikken.

- Friluftsmeldingen ble fremmet av Ap-regjeringen, og den nåværende regjeringen har valgt å ikke trekke den tilbake. Men det ville jo vært uvanlig om den ikke skapte uenighet, sier Rahm. Komiteen legger fram sin innstilling i morgen, torsdag.

Mye bygging

Riksrevisjonen har nylig foretatt en undersøkelse om bygging i 100-metersbeltet langs sjøen. Undersøkelsen viser at det i perioden 1982- 1999 er godkjent 8100 nye bygninger, inkludert erstatningsbygg, i kystkommunene i Østfold, Oslo, Akershus, Vestfold, Telemark og Aust-Agder. Sammenlikning av perioden 1982- 1987 og 1994- 1999 viser at antall nye fritidsboliger ble fordoblet, og antall naust, uthus og garasjer ble firedoblet.

Ca. 75 prosent av alle søknader om dispensasjon fra byggeforbudet innvilges. Langs Oslofjorden og Sørlands-kysten dominerer mindre påbygg på hytter, mens det lenger vest og nord gis tillatelser til flere nye bygg.

VIL STRANDE: Miljøvernminister Børge Brendes forslag innebærer blant annet at gjerder, hekker og andre stengsler for fri ferdsel langs sjøen må rives.