Miljødirektoratet: - Ingen risiko for flere utslipp Fiskeridirektoratet: - Økt fare for forurensing

Miljødirektoratet har godkjent at opphoggingsanlegget i Vatsfjorden får øke kapasiteten med hele 50 prosent. - Vi er alvorlig bekymret, sier Fiskeridirektoratet.

UTSLIPP: Selskapet AF Decom hogger opp gamle oljeplatformer ved Raunes i Vatsfjorden. Foto: Privat
UTSLIPP: Selskapet AF Decom hogger opp gamle oljeplatformer ved Raunes i Vatsfjorden. Foto: PrivatVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

VATSFJORDEN (Dagbladet): Dagbladet har i flere år fulgt utviklingen i Vatsfjorden hvor selskapet AF Decom hogger opp gamle oljeplattformer fra Nordsjøen på sin base ved Raunes.

Det har i økende grad de siste årene kommet bekymringsmeldinger fra lokalbefolkning og alarmrapporter om giftige utslipp fra basen som kan være til skade for nærmiljøet og livet i sjøen.

Men da Miljødirektoratet 24. april i år vedtok at AF Decom skal få lov til å øke lagret avfall på basen fra 50 000 til 75 000 tonn - en økning på 50 prosent - var det ikke naboene til anlegget som skrek høyest.

- Sterkt bekymret Fiskeridirektoratet gikk til det uvanlige skritt å påklage Miljødirektoratets vedtak til departementet.

Fiskeridirektoratet er sterkt bekymret over utviklingen i Vatsfjorden, og viser til en rapport fra Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes) - som viser betydelige konsentrasjoner av  miljøgifter i fisk i nærområdene til opphoggingsanlegget. 

«Fiskeridirektoratet region sør fikk 24.3.14 oversendt rapporten «Metaller og organiske miljøgifter i sjømat fra Vatsfjorden» av 20.3.2014 utarbeidet av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Vatsfjorden er en av svært få fjorder der det tyder på økende nivå av miljøgifter i sjømat. Fiskeridrektoratet region sør er sterkt bekymret for utviklingen i Vatsfjorden», heter det i klagen fra Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet konstaterer at Miljødirektoratet, som fattet vedtak i saken 24. april i år, er av en helt annen oppfatning.

«Vi mener at bekymringene for at denne virksomheten medfører negativ miljøpåvirkning til fjorden så langt er ubegrunnet», lyder konklusjonen til Miljødirektoratet, som overfor Dagbladet forsikrer at de har «gått nøye igjennom Nifes-rapporten».

- Ikke økt forurensing Videre skriver Miljødirektoratet at AF Decom «har oppgitt at endringen ikke vil medføre en økning av utslipp og de har derfor ikke søkt om endring av utslippsgrensene gitt i tillatelsen».

Deretter slår Miljødirektoratet fast at økt virksomhet på opphoggingsanlegget «ikke medfører økt forurensningsbelastning til omgivelsene».

AF Decom søkte Miljødirektoratet om å få utvide sin virksomhet, slik at de kan motta skip for opphogging og destruering.

Fiskeridirektoratet påpeker at anlegget er plassert lengst inne i et fjordsystem med viktige sjømatinteresser. De opplyser også om at de har registrert viktige gyte- og oppvekstområder for flere arter fisk og skalldyr i både Vats- og Yrkjefjorden.

KJØPER EGNE GIFTMÅLINGER: Vats-gründer Jakob Hatteland er deleier i Raunes Fiskefarm som i årevis har vært i rettslig strid med opphoggingsselskapet AF Decom. Nå finansierer han sine egne giftmålinger i Vatsfjorden. Foto: Asle Hansen
KJØPER EGNE GIFTMÅLINGER: Vats-gründer Jakob Hatteland er deleier i Raunes Fiskefarm som i årevis har vært i rettslig strid med opphoggingsselskapet AF Decom. Nå finansierer han sine egne giftmålinger i Vatsfjorden. Foto: Asle Hansen Vis mer

«Fiskeridirektoratet region sør konstaterer at det marine liv ikke er hensyntatt i tilstrekkelig grad da Miljødirektoratet fattet sitt vedtak av 24.4.14 om endret tillatelse etter forurensingsloven for AF Decom Offshore AS Miljøbase Vats», konkluderer Fiskeridirektoratet i sin klage.

Klagen avvist Miljødirektoratet har avvist Fiskeridirektoratets klage, med henvisning til at et statlig fagorgan ikke har rett til å klage på vedtak foretatt av et annet fagorgan.

Regiondirektør Erik Ludvigsen i Fiskeridirektoratet sier at de deretter valgte å ikke ta saken videre til departementet.

- Som vi skriver, er vi alvorlig bekymret for situasjonen. Vi ønsker ikke en utvidelse av opphoggingsanlegget i Vats i den retning det synes å gå. Nå gjenstår det å se om de også får lov til å drive opphogging i sjø, sier Ludvigsen til Dagbladet.

- Hvordan kan Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet være så totalt uenige om hvilke konsekvenser en utvidelse av opphoggingsanlegget kan medføre?

- Den siste endringen i tillatelsen innebærer at AF Decom Offshore kan ta imot skip til opphugging - i tillegg til offshoreinstallasjoner - og ha installasjoner med større totalvekt på miljøbasen i Vats. Bedriften har oppgitt at selv om tonnasjen øker, vil dette ikke medføre økte utslipp til sjø. Vi har derfor ikke gitt tillatelse til økte utslipp til sjø, sier seksjonsleder Ingvild Marthinsen i Miljødirektoratet.

Raunes Fiskefarm, som er nærmeste nabo til opphoggingsanlegget, har påklaget Miljødirektoratets avvisning av Fiskeridirektoratets klage. Miljødirektoratet har klagen fra fiskefarmen til behandling.