Miljøfondet satser på miljøsvin

Mens miljøvernminister Børge Brende kjemper for Kyoto-avtalen, handler regjeringens miljøfond aksjer i en av verdens mektigste lobbyister mot Kyoto-avtalen: oljegiganten ExxonMobil.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

På Dagbladets forespørsel har Finansdepartementet for første gang offentliggjort aksjeporteføljen til Miljøfondet, som ble etablert i januar 2001. Dagbladet har vurdert investeringene sammen med miljøorganisasjonen Bellona. Funnene er oppsiktsvekkende: Fondet er fullt av selskaper innen olje, atomkraft, kjemikalier, atomvåpen, bil og tobakk. Spesielt oppsiktsvekkende er investeringen på 8,3 millioner kroner i verdens største oljeselskap, ExxonMobil.

Fjernet forsker

Det er godt dokumentert at oljeselskapet undergraver arbeidet for å redusere globale utslipp av miljøskadelige klimagasser ExxonMobil sponset valgkampen til president George Bush. Etter valgseieren har Bush vendt tommelen ned for Kyoto-avtalen, der målet er å redusere klimautslippene. I et brev til Bush-administrasjonen i februar i fjor ba ExxonMobil om at USA sørget for å fjerne en klimaforsker fra FNs internasjonale klimapanel, IPCC. Oljeselskapet var lite begeistret for den anerkjente dr. Robert Watsons ytringer om at menneskeskapte klimautslipp forårsaker global oppvarming. Dette er nøyaktig samme budskap som miljøvernminister Børge Brende daglig forfekter. «Kan Watson bli fjernet nå etter anmodning fra USA,» skrev ExxonMobil i et notat til Det hvite hus. Nå er Watson fjernet.

Forvrenger

I mai offentliggjorde Bush-administrasjonens miljøpolitiske sjefforhandler at USA ikke vil undertegne Kyoto-avtalen, samt at USA ikke vil begynne å redusere klimautslippene før i 2012. Denne sjefforhandleren er samme mann som ExxonMobil anbefalte Bush-administrasjonen å skaffe en plass i FNs klimapanel. Børge Brende mener at «menneskeskapte klimaendringer trolig er den største miljøutfordringen vi står overfor». ExxonMobil, derimot, bruker enorme pengesummer på å formidle budskap som dette: «Geologiske funn tyder på at drivhuseffekten og betydelige endringer i klimaet ikke har noe å gjøre med menneskelig aktivitet.» Og: «Faktisk viser mange studier at økte mengder av karbondioksyd kan styrke kornavlinger og skogsvekst.»

Raserer miljøet

Hvordan kunne Finansdepartementet og Norges Bank finne på å la Miljøfondet kjøpe aksjer i og høste inntekter fra overskuddet til et selskap som ExxonMobil?

Forklaringen ligger trolig i at Miljøfondet ikke kan karakteriseres som et miljøfond - i ordets rette forstand. Det viktigste miljøkravet Miljøfondet stiller, er at selskapet har egne miljørapporter og miljøretningslinjer. Om et selskap i handling raserer miljøet, kan det likevel innlemmes i Miljøfondet, bare det har sine interne retningslinjer i orden. Det er det engelske konsulentselskapet Ethical Investment Research Service (EIRIS) som siler selskaper for Miljøfondet.

Beskytter syndere

EIRIS plukker igjen selskaper fra Financial Times' indeks FTSE. Dennes etiske indeks, FTSE4Good, ble i forrige måned slaktet i en rapport av den anerkjente organisasjonen New Economics Foundation. Rapporten anklager FTSE for å vanne ut begrepet etisk investering ved å gå god for selskaper med dårlig rulleblad, samtidig som det hevder å sette strenge miljøkrav. Slik beskytter indeksen tvilsomme selskapers varemerker framfor å gå deres handlinger etter sømmene, konkluderer rapporten.

Det er Finansdepartementet som etter en anbudsrunde hyrte EIRIS til å lage en miljøvennlig profil på Miljøfondet.

Taus Brende

- Vi er klar over at kriteriene har svakheter. Men de var de beste som fantes da Miljøfondet ble opprettet. Vi skal helt opplagt se på hvorvidt kriteriene har virket etter intensjonen, sier statssekretær Øystein Børmer i Finansdepartementet.

- Går det an å kalle et fond som tjener på miljøverstinger, for et miljøfond?

- Det er opplagt at vi kan kalle det et miljøfond så lenge vi har en viss siling av selskaper ut fra miljøkriterier, svarer Børmer.

Regjeringen ønsker ikke at miljøvernminister Børge Brende skal uttale seg til Dagbladet om Miljøfondet.

<B>SELLAFIELD: Mens Norges miljøvernminister Børge Brende kjemper mot Sellafield, har Miljøfondet aksjer i et energiselskap som nå ønsker å kjøpe anlegget som forurenser norskekysten.
ATOMVÅPEN: Miljøfondet er dypt inne i våpenindustrien.